Mokymo programos
Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa
Valstybinis kodas: 261062305
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti medžių, želdinių ir žolės pjovėjus, gebančius kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas motoriniu pjūklu, krūmapjove arba šakų genėtuvu, pjauti žolę žolės pjovimo mechanizmais.
Siekiant šių tikslų būsimieji medžių, želdinių ir žolės pjovėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apie medžių, želdinių žolės pjovimo mechanizmus ir įrenginius, medžių, želdinių ir žolės pjovimo technologijos, darbų saugos ir gamtosaugos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta želdinių priežiūros įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 3,9 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžių ir krūmų pjovimo, šakų genėjimo motoriniu pjūklu, krūmapjove arba šakų genėtuvu, žolės pjovimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikacija.
Baigus medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, miškininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti miškininku, girininku.
Asmuo, įgijęs medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikaciją, turi:
gebėti saugiai dirbti ir prižiūrėti pjovimo įrenginius ir mechanizmus, naudotis pagalbinėmis medžių vertimo priemonėmis, įrankiais, taikyti saugaus darbo metodus ir technologijas pjaunant, nuimant pakibusius, nuleidžiant įstrigusius nelygioje vietovėje medžius, pjauti, surinkti ir išvežti želdinius ir žolę, traukti, rūšiuoti, sandėliuoti ir krauti medieną į rietuves, laikytis priešgaisrinės saugos, gamtosaugos ir elektrosaugos reikalavimų, suteikti pirmąją medicinos pagalbą;žinoti naudojamų pjovimo įrenginių ir mechanizmų konstrukciją, techninius duomenis ir paskirtį, pjovimo įrenginių gedimo požymius ir jų šalinimo būdus, medžių, želdinių ir žolės pjovimo technologiją, darbo saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos ir elektrosaugos reikalavimus, žinoti, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą;mokėti atsakingai, kruopščiai, dėmesingai dirbti.
Medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programą.
Norintiems siekti medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję medžių, želdinių, žolės pjovėjo kvalifikaciją asmenys gali pjauti medžius, krūmus, genėti šakas, pjauti žolę ir dirbti kitus panašius darbus želdinių priežiūros įmonėse, miesto komunalinėse įmonėse, miško ruošos darbų įmonėse, girininkijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju