Mokymo programos
Elektros ir automatikos įrenginiai
Valstybinis kodas: 653H62008
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti elektos inžinierius, gebančius nustatyti elektros įrenginių ir sistemų būklę, pasirinkti automatizavimo metodus, pasirinkti pažangiausias elektros įrenginių montavimo technologijas, organizuoti elektros ūkio veiklą ir tinklų eksploatavimą, saugiai eksploatuoti automatizuotus elektros įrenginius, nustatyti elektros įrenginių parametrus, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas elektros ir automatinių įrenginių gedimų situacijas, montuoti, eksploatuoti ir remontuoti elektros įrenginius ir tinklus, valdyti šiuolaikinius technologijos įrenginius ir sistemas, taikant modernius programuojamuosius įtaisus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji elektros inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: technikos filosofiją, specialybės užsienio kalbą, specialybės kalbos pagrindus, studijų pagrindų dalykus: grandinių teoriją, mikroprocesorinę techniką, pramoninę elektroniką, taikomąją elektrotechniką, elektrinius matavimus, elektros įrenginių priežiūrą ir remontą, įmonių elektros įrenginius, loginę automatiką, programuojamuosius loginius valdiklius, elektros įrenginių valdymą kompiuteriu bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Technologijos įrenginių ir sistemų valdymo (elektros įrenginių architektūrą, jų programavimą ir valdymą);
- Vartotojų elektros įrangos ir elektros tinklų (elektros tiekimo tinklus, elektros įrenginius, naudojamus vartotojų);
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: grandinių teorijos, elektrinių matavimų, elektros mašinų, elektros įrenginių montavimo ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių ir sistemų būklės nustatymo, automatizavimo metodų pasirinkimo, elektros įrangos ir automatikos įrenginių eksplotavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija. Baigus elektros ir automatikos įrenginių studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, elektros inžinerijos studijų krypties programas. Elektros ir automatikos įrenginių studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti elektros inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektros inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs elektros inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti nustatyti elektros įrenginių ir sistemų būklę, surinkti, apdoroti ir pateikti informaciją, pasirinkti automatizavimo metodus, pasirinkti tinkamas elektros įrenginių montavimo technologijas, organizuoti elektros ūkio veiklą ir tinklų eksploatavimą, eksploatuoti automatizuotus elektros įrenginius, nustatyti elektros įrenginių parametrus, saugiai eksploatuoti elektros įrangą, pasirinkti kompiuterines projektavimo programas, įvertinti automatizavimo įrenginių tarpusavio ryšius, automatizuoti elektros įrenginius, planuoti elektros įrenginių bandymus ir parengti jų techninę dokumentaciją, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas elektros ir automatikos įrenginių gedimų situacijas, montuoti, eksploatuoti ir remontuoti elektros įrenginius ir tinklus, valdyti technologijos įrenginius ir sistemas taikant modernius programuojamuosius įtaisus, įvertinti elektrosaugos rizikos faktorius ir kontrolės mechanizmus;
- žinoti LR įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, elektros ūkio funkcijas, elektros ir automatikos įrenginių techninius parametrus bei charakteristikas, pažangias inžinerines priemones, įrenginių ir procesų automatizavimo technologijas, optimalius elektros įrenginių ir sistemų darbo režimus, kompiuterines projektavimo programas
- mokėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais;
Elektros inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal elektros ir automatikos įrenginių studijų programą.
Norintiems siekti elektros inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję elektros inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įrenginių valdymo operatoriais, automatikos įrenginių aptarnavimo specialistais, elektros energetikos ir automatikos įrenginių aptarnavimo padalinių vadovais, taip pat vadovauti nedidelėms ir vidutinėms įmonėms ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju