Mokymo programos
Statyba
Valstybinis kodas: 653H21003
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti statybos inžinierius, gebančius parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį, parinkti statybos produktus pagal pastatams keliamus reikalavimus, parengti sąmatinę ir projektine dokumentaciją, planuoti, organizuoti statybos (remonto) darbus ir techniškai vadovauti jiems bei užtikrinti atliekamų darbų kokybę, organizuoti žmonių saugą ir gamtos apsaugą statybvietėje, organizuoti statybos įmonės (padalinio) veiklą ir jai vadovauti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji statybos inžinieriai studijuoja bendruosius studijų dalykus: kalbos kultūrą, užsienio kalbą, filosofiją, taikomųjų tyrimų metodologija; studijų krypties dalykus: matematika, fizika, taikomoji chemija, taikomoji mechanika, taikomoji elektrotechnika, informacijos technologijos, inžinerinė grafika, aplinkos ir žmonių sauga, statybinės medžiagos, geodezija, specialioji ir kompiuterinė grafika, pastatų konstrukcijos, konstrukcijų skaičiavimo pagrindai, statybos darbų technologija, statybos organizavimas, normavimas ir sąmatos; specialaus lavinimo dalykus: ekonomikos teorija, vadyba, verslo ekonomika, teisės pagrindai, architektūros istorija, inžinerinės pastatų sistemos, pastatų remonto darbų technologija ir 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 31 dalykas.
Praktinės studijos vyksta šiais etapais: pažintinė, geodezijos, statybos darbų, gamybinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įgyja statybos inžinieriui būtinus praktinius įgūdžius planuojant ir organizuojant statybos eigą, rengiant dokumentaciją, atliekant geodezinius matavimus ir kitus gebėjimus.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas Statinių konstrukcijų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus Statybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, statybos inžinerijos studijų krypties programas.
Statybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti statybos inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint vadovauti statybos darbams statant (montuojant) naują, remontuojant esamą pastatą, projektuoti nesudėtingus pastatus ar konstrukcijas.
. Asmuo, įgijęs statybos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
" gebėti analizuoti ir parinkti konstrukcinius statinių sprendimus, konstrukcines schemas ir skaičiuojamąsias schemas, parengti konstrukcinę pastatų projektų dalį, parinkti statybos produktus pagal pastatams keliamus reikalavimus, parengti sąmatinę dokumentaciją, parinkti ir taikyti paruošiamųjų ir žemės darbų, laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų įrengimo, baigiamųjų darbų technologijas, analizuoti ir parengti dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti, inžineriškai parengti statybvietę, planuoti ir organizuoti statybos eigą, organizuoti žmonių saugą ir gamtos apsaugą statybvietėje, parinkti ir taikyti remonto darbų technologijas, organizuoti statybos įmonės (padalinio) veiklą;
" atpažinti saugotinas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes;
" mokėti atsakingai, kruopščiai dirbti, gebėti bendrauti ir savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines bei visuomenines problemas konkurencinės aplinkos sąlygomis.
Statybos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal Statybos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliu ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos inžinieriais statybos verslo įmonėse ir viešojo administravimo įstaigose, įkurti savo verslo įmonę.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju