Mokymo programos
Buhalterinė apskaita
Valstybinis kodas: 653N44010
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti buhalterius – darbuotojus, gebančius tvarkyti apskaitą pagal galiojančius LR įstatymus, verslo apskaitos standartus, tarptautinius apskaitos standartus ir ES reikalavimus, apskaityti įmonių turtą ir nuosavybę, sudaryti ir apdoroti ūkinių procesų apskaitos pirminę ir suvestinę dokumentaciją, parengti finansinę atskaitomybę, analizuoti ir vertinti gamybinės ir komercinės veiklos ekonominius ir statistinius rodiklius, kaupti informaciją, susijusią su verslu.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Būsimieji buhalteriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: socialinę psichologiją, sociologiją arba filosofiją, užsienio kalbą (anglų, vokiečių), kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, informacines technologijas, taikomąją matematiką, teisės pagrindus, darbo ir civilinę saugą, mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo ekonomiką, apskaitos pagrindus, bendrąją ir įmonių statistiką, vadybą, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, verslo teisę, kompiuterinį dokumentų apdorojimą, finansus, draudimą, auditą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: apskaitos biudžetinėse įstaigose arba apskaitos prekybos įmonėse.

Iš viso studijuojama 31 dalykas. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: pirminio apskaitos informacijos kaupimo ir apdorojimo, apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės, investicinių projektų vertinimo ir kreditavimo, kompiuterizuotų apskaitos programų, apskaitos tvarkymo prekybos įmonėse arba apskaitos tvarkymo biudžetinėse įstaigose ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami apskaitos tvarkymo, ūkinių operacijų dokumentavimo, finansinės atskaitomybės parengimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė kvalifikacija.
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti buhalteriu.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Buhalterio kvalifikacija reikalinga norint dirbti buhalteriu.
Asmuo, įgijęs buhalterio kvalifikaciją, turi:
- gebėti tvarkyti apskaitą pagal galiojančius LR įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir ES reikalavimus, apskaityti įmonių turtą ir nuosavybę, sudaryti ir apdoroti ūkinių procesų apskaitos pirminę ir suvestinę dokumentaciją, parengti finansinę atskaitomybę, analizuoti ir vertinti gamybinės ir komercinės veiklos ekonominius ir statistinius rodiklius, ūkio subjektų procesus, pavaizduoti juos apskaitoje, apskaičiuoti ir kontroliuoti piniginį ūkio subjektų turtą, naudotis personaliniu kompiuteriu ir dirbti kompiuterizuotos apskaitos programomis, apskaičiuoti ir deklaruoti įmonėje mokamus mokesčius;
- žinoti bendruosius ekonominius principus ir elementus, nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, rinkos ypatumus, informacijos šaltinius ir technologijas, apskaitos standartus, apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti kruopščiu ir sąžiningu.
Buhalterio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal buhalterinės apskaitos studijų programą.
Norintiems siekti buhalterio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti buhalteriu nėra pripažįstami.
Įgiję buhalterio kvalifikaciją asmenys gali dirbti buhalteriais verslo įmonėse, viešosiose ir valstybinėse įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju