Mokymo programos
Finansai
Valstybinis kodas: 653N34003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti finansininkus, gebančius analizuoti įmonės ūkinės veiklos ekonominius bei statistinius rodiklius, vertinti įmonės finansinę situaciją ir perspektyvą, nustatyti įmonės turto ir akcijų vertę, pateikti įmonės savininkams ir vadovams pasiūlymus, priimant finansinius sprendimus dėl įmonėje atliekamų investicijų, reorganizacijos ir plėtros, savarankiškai parengti verslo planą, investicinį projektą, suprasti apskaitos ekonominius ir statistinius rodiklius, tvarkyti apskaitą, kaupti informaciją, susijusią su verslu ir siekiančius asmenybės profesinės saviraiškos tobulėjimo galimybių.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Būsimieji finansininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: sociologiją arba filosofiją, socialinę psichologiją, užsienio kalbą (anglų, vokiečių), taikomąją matematiką, teisės pagrindus, informacines technologijas, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, darbo ir civilinę saugą, mikro ir makroekonomiką, dokumentų valdymą, apskaitos pagrindus, verslo ekonomiką, finansinę apskaitą, vadybą, bendrąją ir įmonių statistiką, finansų teorijos pagrindus, draudimą, rinkodarą, verslo etiką, finansų analizę. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: mokesčių ir jų administravimo, vidaus audito ar investicijų valdymo.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: pirminio apskaitos informacijos kaupimo ir apdorojimo, apskaitinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo, gamybos išlaidų nustatymo ir savikainos nustatymo, įmonės finansinės veiklos įvertinimo bei investicinio projekto sudarymo arba mokesčių įstatymų ir jų taikymo praktika (atliekama kolegijoje) ir baigiamoji praktika (atliekama įmonėse). Praktinių studijų trukmė ? 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami apskaitos tvarkymo, atskaitomybės rengimo, gamybos išlaidų nustatymo, savikainos nustatymo, įmonės finansinės veiklos įvertinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir finansininko profesinė kvalifikacija.
Baigus finansų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Finansų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti finansininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Finansininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansininku.
Asmuo, įgijęs finansininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudoti įmonės apskaitos informaciją, įvertinti įmonių veiklos organizavimo ypatumus, įmonės verslo aplinką, analizuoti įmonės ūkinės veiklos ekonominius bei statistinius rodiklius, vertinti įmonės finansinę situaciją ir perspektyvą, nustatyti įmonės turto ir akcijų vertę, sugebėti parengti ir įvertinti įmonės finansinės veiklos planus, numatyti finansines lėšas jiems įgyvendinti, planuoti ir organizuoti finansų ir turto valdymo procesą įmonėje, pateikti įmonės savininkams ir vadovams pasiūlymus, priimant finansinius sprendimus dėl įmonėje atliekamų investicijų, reorganizacijos, plėtros, savarankiškai parengti verslo planą, investicinį projektą, tvarkyti įmonių apskaitą;
- žinoti bendrus ekonomikos principus ir teoriją, nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, rinkos ypatumus, tarptautinius apskaitos standartus ir Europos Sąjungos direktyvas, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo tvarką;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti kruopščiu ir sąžiningu.
Finansininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal finansų studijų programą.
Norintiems siekti finansininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti finansininku nėra pripažįstami.
Įgiję finansininko kvalifikaciją asmenys galės dirbti verslo įmonėse, viešosiose ir valstybinėse įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju