Mokymo programos
Logistikos vadyba
Valstybinis kodas: 653N18002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti logistikos vadybininkus, gebančius įkurti verslo įmonę, atlikti rinkos tyrimus, pažinti vadybos sistemą ir metodiką, valdyti prekių srauto, pirkimo, pervežimų, sandėliavimo ir pardavimo veiklas įmonėje, organizuoti personalo darbą, kontroliuoti verslo būklę. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Būsimieji logistikos vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: filosofiją, taikomąją matematiką, informacines technologijas, dvi užsienio kalbas, teisės pagrindus, darbo ir civilinę saugą, socialinę psichologiją, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, taikomųjų tyrimų metodologiją, mikro ir makroekonomiką, verslo etiką, verslo ekonomiką, statistiką, dokumentų valdymą, vadybos pagrindus, rinkodarą, krovinių transporto sistemas, kokybės vadybą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos (šakos): transporto logistikos ar pardavimų logistikos;Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: verslo planavimo, transporto sistemų analizės, specialybės įgūdžių ugdymo, kompiuterinės dokumentų apdorojimo bei tarptautinės logistikos arba ekonominių komercinių skaičiavimų specializacijos (šakų) dalykų praktinės studijos, kurios vyksta praktinio mokymo firmose; specialybės įgūdžių lavinimo praktika ir baigiamoji praktika, atliekama ūkio įmonėse. Praktinių studijų trukmė ? 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami rinkos tyrimų atlikimo, prekių srauto valdymo, pirkimo, pervežimų, sandėliavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus logistikos vadybos studijų programą, studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Logistikos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku.
Asmuo, įgijęs logistikos vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir galimybes, asmenines verslumo galimybes, suderinti verslo veiklą su teisės aktais, įvertinti logistikos vaidmenį įmonės veikloje, kurti verslo planus ir juos įgyvendinti, naudotis informacijos šaltiniais ir technologijomis, kaupti, analizuoti, sisteminti ir vertinti rinkos tyrimų duomenis ir kitokią informaciją, įvertinti įmonės (padalinio) veiklą ir sąlygas, planuoti įmonės veiklos vystymo strategiją ir taktiką, suformuoti tinkamą įmonės (padalinio) planų sistemą, planuoti logistikos procesus, remiantis vietos, laiko ir sąnaudų optimalumo kriterijais, priimti sprendimus, taikyti matematinio modeliavimo metodus logistikos sprendimams priimti, organizuoti įmonių aprūpinimą ir klientų aptarnavimą, sudaryti sutartis, įvertinti gamybos organizavimo ir valdymo sistemą, organizuoti pardavimo procesus, darbuotojų priėmimą, vadovauti ir motyvuoti darbuotojus, kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, pritaikyti naujoves versle, įvertinti tarptautinės rinkos ypatumus;
- žinoti nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, rinkos ypatumus, verslą reglamentuojančius Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, mokesčių administravimo principus, verslo draudimo principus, logistikos sistemą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai dirbti, greitai priimti sprendimus dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, būti atsakingu, komunikabiliu ir sąžiningu, gerai mokėti valstybinę ir vieną užsienio kalbą. .
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal logistikos vadybos studijų programą.
Norintiems siekti logistikos vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti logistikos vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję logistikos vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininku verslo įmonėse, kur vyksta logistiniai procesai: gamybos, prekybos ir transporto paslaugų įmonėse, sandėliuose ir terminaluose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju