Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N11004
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta parengti verslo vadybininkus – darbuotojus, gebančius įkurti verslo įmonę, mokančius planuoti, organizuoti veiklą, vadovauti darbuotojams, prognozuoti verslo plėtrą, žinančius rinkos ypatumus, siekiančius asmenybės ir profesinės saviraiškos tobulėjimo galimybių.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą ir dokumentavimą, I-ąją užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų), II-ąją užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių), taikomųjų tyrimų metodologiją, filosofiją, taikomąją matematiką, informacines technologijas, socialinę psichologiją, darbo ir civilinę saugą, mikroekonomiką, makroekonomiką, finansų pagrindus, apskaitos pagrindus, marketingo pagrindus, vadybos pagrindus, komercijos pagrindus, bankus ir pinigų cirkuliaciją, verslo ekonomiką, logistiką. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: marketingo valdymo ar finansų valdymo.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programų apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: kompiuterinė mokomoji, strateginio planavimo, specialybės įgūdžių lavinimo praktika, mokomoji pažintinė, specialybės įgūdžių lavinimo ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės veiklos organizavimo, dokumentavimo, marketingo veiklos vykdymo, buhalterinės apskaitos, finansų analizės ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti verslo vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo vadybininku.
Asmuo, įgijęs vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes įkurti verslo įmonę, naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, naudotis informacijos šaltiniais, suprasti verslą kaip sistemą, analizuoti ir vertinti konkurencinę situaciją, atlikti rinkos tyrimus, analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis, parengti verslo planus ir juos įgyvendinti, planuoti įmonės veiklą, įvertinti įmonės veiklos sričių pranašumus ir trūkumus, parengti įmonės veiklos strategiją ir taktiką, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, pasirinkti draudimo rūšis, užtikrinančias verslo saugumą, vadovauti kolektyvui, organizuoti darbuotojų atranką ir profesinės veiklos vertinimą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, organizuoti apskaitos ir finansų analizės procesus įmonėje, vertinti verslo plėtros galimybes, valdyti pokyčius;
- žinoti nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, rinkos ypatumus, verslą reglamentuojančius Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, mokesčių administravimo principus, verslo draudimo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję vadybininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vadybininkais verslo įmonėse, įkurti savo verslo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju