Mokymo programos
Prekybos vadyba
Valstybinis kodas: 653N14003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti prekybos vadybininkus, gebančius įkurti prekybos įmonę, tirti rinką, planuoti ir organizuoti įmonės veiklą, vadovauti darbuotojams, vykdyti įmonės veiklos kontrolę, plėsti prekybos verslą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji prekybos vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: taikomąją matematiką, mikroekonomiką, darbo ir civilinę saugą, užsienio kalbas, filosofiją, sociologiją, makroekonomiką, socialinę psichologiją taikomųjų tyrimų metodologiją, teisės pagrindus bei studijų pagrindų dalykus: prekybos įmonių įrengimus ir sanitariją, logistiką, tarptautinę prekybą, buhalterinę apskaitą, personalo valdymą, visuotinės kokybės vadybą, finansus, verslo ekonomiką, draudimą, specializuotą prekių ir paslaugų apskaitos programą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: tarptautinės prekybos valdymo, pardavimų valdymo, agropramoninės prekybos ar prekybos žemės ūkio technika ir automobiliais.
Iš viso yra studijuojami 35 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: specialybės įgūdžių lavinimo (pažintinė), specialybės įgūdžių ugdymo, specializacijos ir priešdiplominė praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo įmonėse organizavimo, prekių ūkio valdymo, rinkos tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir prekybos vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus prekybos vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Prekybos vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti prekybos vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Prekybos vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti prekybos vadybininku.
Asmuo, įgijęs prekybos vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įkurti savo įmonę ir jai vadovauti, įvertinti tarptautinės rinkos ypatumus ir organizuoti tarptautinę prekybą, įvertinti prekybinės įmonės pajėgumus, formuoti ir atnaujinti asortimentą, organizuoti efektyvų žmogiškųjų bei technologinių, techninių, ekonominių veiksnių panaudojimą, formuoti teigiamą prekybinės įmonės įvaizdį, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, taikyti naujas pardavimo strategijas;
- žinoti prekybos įmonių steigimo tvarką, įmonės strategijos formavimo etapus, darbo saugos reikalavimus, prekybos plėtros užsienio rinkose principus, prekybos taisykles, vartotojų teisių apsaugos principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, taisyklingai reikšti mintis, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Prekybos vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal prekybos vadybos studijų programą.
Norintiems siekti prekybos vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti prekybos vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję prekybos vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti prekybos vadybininkais tarptautinių ir nacionalinių kompanijų padaliniuose eksporto ir importo srityje, logistikos įmonėse, prekybos įmonių administracijose, steigti įmonę ar būti akcinio kapitalo dalininkais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju