Mokymo programos
Sporto ir pramogų vadyba
Valstybinis kodas: 653N87001
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos paskirtis - parengti šiuolaikišką sporto ir pramogų vadybininką praktiniam darbui verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose, išmanantį sporto ir pramogų veiklos sritis ir jų ypatumus, gebantį profesionaliai valdyti projektus, planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti sportinę ir pramoginę veiklą kintančiomis rinkos sąlygomis.
Busimieji sporto ir pramogų specialistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: Filosofiją, Socialinę psichologiją, Užsienio kalbą 1, Užsienio kalbą 2, Kalbos kultūrą, studijų pagrindų dalykus: Informacines technologijas, Taikomąją matematiką, Mikro- ir makroekonomiką, Dokumentų valdymą, Vadybos pagrindus, Taikomųjų tyrimų metodologiją, Teisės pagrindus, Darbo ir civilinę saugą, Sporto ir pramogų istoriją, Rinkodarą, Personalo valdymą, Rekreacinius išteklius, Retoriką, Verslo etiką, Apskaitą ir finansus, Verslo ekonomiką ir specialiuosius profesinius dalykus priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Pramoginės veiklos organizavimas (Pramogų verslą, Renginio režisūrą ir dramaturgiją, Pramogų organizacijų administravimą).
2. Sporto turizmo veiklos organizavimas (Sporto turizmo verslą, Sporto turizmo renginių organizavimą, Sportinio turizmo infrastruktūrą ir aplinkosaugą).
3. Sporto renginių organizavimas (Sporto organizacijų administravimą, Sporto renginius, Sporto statinių valdymą).
Laisvai pasirenkami dalykai: Bendravimo psichologija, Kelionių geografija, Etnokultūra, Klubinė veikla, Verslo rizika, Renginių logistika, Draudimas, Fizinio aktyvumo tyrimų metodologija, Verslo terminologija užsienio kalba.
Kolegijoje studentai atlieka kompiuterinę mokomąją praktiką ir verslumo įgūdžių ugdymo praktiką VPMF, o realiose įmonėse atlieka pažintinę praktiką įmonėje, vadybos įgūdžių lavinimo praktiką ir baigiamąją praktiką. Praktikoms skirtas 21 kreditas, 840 val.
Studijų programa baigiama Baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Sporto ir pramogų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti vadybininko kvalifikaciją.
Baigus sporto ir pramogų vadybos studijų programą, studijas galima tęsti universitetuose socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties studijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti sporto ir pramogų vadybininku.
Asmuo, įgijęs vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti sportinės ir pramoginės veiklos aplinką, sportinės ir pramoginės veiklos paslaugų paklausą ir pasiūlą, identifikuoti bei analizuoti sporto ir pramogų sektoriaus problemas ir numatyti jų sprendimo būdus; tirti klientų srautus ir poreikius, sporto ir pramogų organizacijų konkurencingumą; išmanyti pramogų verslo specifiką, sporto turizmo specifiką, sporto renginių specifiką, įgyvendinti sporto ir pramogų organizacijos veiklos strateginius planus, vadovauti organizacijos darbuotojams, organizuoti sportinės ir pramoginės veiklos paslaugų pardavimą;
- žinoti naujoves sporto ir pramogų vadyboje, sporto ir pramogų veiklos planų rengimo metodiką, techninę ir funkcinę veiklos kokybės kontrolės būdus;
- mokėti taikyti sporto turizmo veiklos organizavimo ir vadovavimo principus, planuoti sportinių ir pramoginių išteklių poreikius, parengti pramogų, sporto, sporto turizmo renginio projektą, įgyvendinti pramoginį, sportinį, sportinio turizmo renginį, organizuoti ir koordinuoti personalo darbą sportinėje ir pramoginėje veikloje, organizuoti sportinės ir pramoginės veiklos reklamą ir sklaidą; analizuoti ir sisteminti; priimti sprendimus ir už juos atsakyti; bendrauti ir bendradarbiauti; dirbti komandoje; būti aktyviu, organizuotu, savarankišku, iniciatyviu, atsakingu.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos ir administravimo studijų programą.
Norintiems siekti vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybininku nėra pripažįstami.
Vadybininko kvalifikacija leidžia savarankiškai atlikti sudėtingą asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: sportinės ir pramoginės veiklos rinkos tyrimas; sportinės ir pramoginės veiklos planavimas; sportinės ir pramoginės veiklos organizavimas bei vadovavimas; sportinės ir pramoginės veiklos paslaugų pardavimas; sportinės ir pramoginės veiklos kontrolė.
Įgiję vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybinį darbą sporto, turizmo ar pramogų įmonėje, kurti nuosavą verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju