Mokymo programos
Turizmo administravimas
Valstybinis kodas: 653N83004
Kodas pagal ISCED: 52181
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti turimo administratorius gebančius savarankiškai organizuoti, planuoti turizmo įmonės (padalinio) veiklą, aptarnauti klientus, rengti ir organizuoti turistines keliones, ekskursijas, laisvalaikio renginius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji turizmo administratoriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: užsienio kalbas, sociologiją arba filosofiją, informacines technologijas, taikomąją matematiką, socialinę psichologiją, dokumentų tvarkymą ir kt., studijų pagrindų dalykus: turizmo paslaugų marketingą, vadybos pagrindus, finansus ir apskaitą, turizmo paslaugų organizavimą, verslo teisę, turizmo įmonių veiklos organizavimą, svetingumo programas ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus:
- gido paslaugų (kultūros istoriją, ekskursijų rengimo ir vedimo metodiką, meno istoriją, architektūros istoriją);
- laisvalaikio organizavimo (renginių organizavimą ir režisūrą, sporto renginių organizavimą, rekreacinės veiklos organizavimą, pramogų verslą);
- viešbučių administravimo (ryšius su visuomene, viešbučių rezervavimo programą, viešbučio administratoriaus darbo organizavimą, viešbučių reklamos vadybą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: specialybės įgūdžių ugdymo, kompiuterinė mokomoji, mokomoji pažintinė, specialybės įgūdžių lavinimo ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo ir planavimo, rinkos tyrimų atlikimo, klientų aptarnavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas rekreacijos ir turizmo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir administratoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus turizmo administravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų srities, rekreacijos ir turizmo studijų krypties programas.
Turizmo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti turizmo administratoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti turizmo administratoriumi.
Asmuo, įgijęs administratoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai sudaryti turizmo įmonės verslo planą, steigri ir organizuoti, planuoti kontroliuoti turizmo įmonės (padalinio) veiklą, taikyti bendruosius apskaitos principus ir rinkodaros metodus, rinkti, kaupti, apdoroti ir panaudoti informaciją, organizuoti derybas, sudaryti sutartis, vadovauti personalui, parengti svetingumo programą, sudaryti ekskursijos, kelionės maršrutą, sąmatą, pateikti informaciją, atsakingai tvarkyti turistinės kelionės dokumentus, organizuoti renginius, naudotis kelionių, viešbučių rezervavimo ir administravimo programomis, organizuoti reklamos kampanijas, įvertinti veiklos kokybę, bendrauti užsienio kalbą
- žinoti darbo ir turizmo paslaugų teikimo teisinio reguliavimo ir veiklos reikalavimus, viešbučių įrengimo, klasifikavimo reikalavimus, kelionių geografiją, personalo, apskaitos ir verslo vadybos padrindus, renginių, ekskursijų ir kelionių organizavimo metodiką, rinkodaros ir informacijos teikimo principus, bendravimo psichologiją ir profesinę etiką;
- mokėti dirbti su informacinėmis ir rezervavimo sistemomonis, tvarkyti kelionės, apskaitos dokumentus, organizuoti darbus, kalbėti užsienio kalba;
Administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal turizmo administravimo studijų programą.
Norintiems siekti administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti turizmo administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję administratoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti turizmo administratoriais turizmo įmonėje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-07-16

sveiki, ar butina tureti geografijos metini pazymi norint stoti i sia specialybe? neturiu geogafijos nei egzamino nei pazymio