Mokymo programos
Sausumos transporto technologijos
Valstybinis kodas: 653E20002
Kodas pagal ISCED: 52184
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti Sausumos transporto technologijų specialistus, gebančius atlikti sudėtingą kūrybinį darbą įvairiose transporto įmonių veiklos srityse: vadovauti krovinių vežimo procesams integruojant įvairias transporto rūšis, organizuoti krovinių kaupimo ir saugojimo operacijas, užtikrinti efektyvų transporto priemonių panaudojimą, vykdyti ekspedicinę veiklą, bei užsiimti autonomiška, išsamiomis žiniomis grindžiama profesine veikla privačiose įmonėse. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Sausumos transporto technologijų specialistai studijuoja 35 dalykus:
Bendrojo aukštojo lavinimo: filosofija, kalbos kultūra, užsienio kalba, taikomųjų tyrimų metodologija, ekonomikos pagrindai. Inžinerinės krypties dalykus: matematika, fizika, inžinerinės mechanikos pagrindai, inžinerinė grafika, aplinkos ir žmonių sauga, informacijos technologijos;
Transporto inžinerijos krypties dalykus: krovinių vežimas automobilių ir geležinkelių transportu, pavojingų krovinių vežimas, vežimų teisinis reguliavimas, logistika, krovos mašinos ir mechanizmai, krovos darbų organizavimas, automobiliai, saugus automobilių eksploatavimas, transporto įmonių ekonomika, transporto geografija, intelektualios transporto sistemos, sandėliai.
Praktika. Mokomąją vežimo technologijų praktiką studentai atlieka kolegijos laboratorijose, o verslo praktiką Kolegijos praktinio mokymo firmoje. Sausumos transporto technologijų ir baigiamąją praktikas studentai atlieka realiose įmonėse, kurios užsiima krovinių ir keleivių pervežimų veikla. Praktikoms skirta 20 savaičių.
Sausumos transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacija suteikiama įvykdžius sąlygas: kiekvienas studijų programoje numatytas dalykas (egzaminas ar kursinis darbas) įvertintas teigiamais balais; atliktos ir teigiamais balais įvertintos studijų programoje numatytos profesinės veiklos praktikos. Baigiamajame darbe studentas pademonstruoja, įgytas profesines kompetencijas iš visų studijų programoje numatytų veiklos sričių. Baigusiajam suteikiamas Sausumos transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sausumos transporto inžinerijos profesinis bakalauras reikalingas norint dirbti įvairiose transporto veiklos srityse, logistinėse įmonėse; vadovauti krovinių vežimo technologiniams procesams, organizuoti transporto verslo įmonės (padalinio) veiklą.
Asmuo, įgijęs Sausumos transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį:
-gebės organizuoti vietinius ir tarptautinius krovinių vežimus automobilių ir geležinkelių transportu; spręsti vežimų planavimo, organizavimo, krovinių kaupimo ir saugojimo problemas; atsakyti už vežimo proceso kokybę; užtikrinti efektyvų transporto priemonių panaudojimą; organizuoti mažos vežimo paslaugų įmonės darbą; vykdyti transporto-ekspedicines operacijas; rengti vežimų techninę ir technologinę dokumentaciją; atlikti rinkos tyrimus; vertinti verslo aplinką ir savo veiklos rezultatus; bendradarbiauti su kitų institucijų darbuotojais ir verslo partneriais;
-žinos Lietuvos Respublikos teisinius aktus reglamentuojančius keleivių ir krovinių gabenimą kelių transportu; tarptautinius reikalavimus; vežimo technologijų sudarymo tvarką; transporto rūšių plėtros tendencijas ir ypatumus Lietuvoje ir kitose šalyse.
Sėkmingą sausumos transporto technologijų specialisto darbą lems žinios ir įgūdžiai, domėjimasis naujovėmis, siekimas tobulinti profesinę veiklą. Jam yra būtinos šios asmeninės savybės: loginis mąstymas, komunikabilumas, savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas greitai spręsti problemas, dirbti komandoje, organizaciniai gebėjimai, kūrybingumas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Sausumos transporto inžinerijos profesinės kompetencijos leidžia savarankiškai atlikti sudėtingas asmeninės atsakomybės reikalaujantį operatoriaus, technologo ar vadovo darbą organizuojant krovinių gabenimą, keleivių gabenimą po Lietuvos Respubliką ir už jos ribų, organizuoti ekspedicinę veiklą įvairiose transporto įmonėse, įkurti ir organizuoti mažos vežimo paslaugų įmonės darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju