Mokymo programos
Automobilių techninis eksploatavimas
Valstybinis kodas: 653E21007
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti automobilių techninio eksploatavimo inžinierius, gebančius atlikti automobilio techninės būklės diagnostiką, automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus, nustatyti ir šalinti automobilių gedimus, kontroliuoti automobilių techninės eksploatacijos įrangą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji automobilių techninio eksploatavimo inžinieriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus (filosofiją, kalbos kultūrą, užsienio kalbą, matematiką, fiziką, mechaniką, medžiagotyrą, inžinerinę grafiką, aplinkos ir žmonių saugą, informacijos technologijas), studijų pagrindų dalykus (automobilius, automobilių techninę priežiūrą ir einamajį remontą, transporto įmonių ekonomiką, saugaus eismo organizavimą, vidaus degimo variklius, automobilių teoriją, automobilių valdymo sistemas, automobilių remonto technologijas, serviso įmonių projektavimą) ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: automobilių kėbulų remonto arba variklių techninės priežiūros ir remonto.
Iš viso studijuojamas 31 dalykas. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: kompiuterizuoto projektavimo, mokomoji automobilių įrangos, verslo, profesinė pažintinė, gamybinė technologinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami automobilio techninės būklės diagnostikos, automobilių gedimų nustatymo ir šalinimo, automobilių techninės eksploatacijos įrangos kontrolės ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus automobilių techninio eksploatavimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti parengti automobilių techninės priežiūros įmonės (padalinio) technologinį projektą, parinkti ir projektuoti automobilio detalių ir junginių remonto technologijas, parengti detalių ir junginių darbo brėžinius, organizuoti automobilių techninę priežiūrą, organizuoti automobilių diagnostiką, matuoti ir analizuoti diagnostinius parametrus, nustatyti automobilio detalių ir junginių remonto poveikį, organizuoti automobilio remonto darbus, atlikti darbų kokybės kontrolę;
- žinoti automobilių detalių ir jų junginių konstrukcijas ir veikimą, standartizavimo pagrindus, automobilių valdymo sistemas, automobilių remonto technologiją, vidaus degimo variklius, jų veikimo principus, automobilio diagnostikos technologiją ir taikomus prietaisus, lengvųjų automobilių ir sunkvežimių vystymosi tendencijas ir ypatumus, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, spręsti problemas, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal automobilių techninio eksploatavimo studijų programą.
Norintiems siekti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriais įvairiose lengvųjų automobilių ir sunkvežimių servisuose, stambiose autotransporto įmonėse, automobilių techninio eksploatavimo technologijų ir įrangos projektavimo biuruose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju