Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 653L50007
Kodas pagal ISCED: 52176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti socialinius darbuotojus, kurie, vadovaudamiesi aukšta profesine kompetencija, etika ir vertybėmis, padėtų atstatyti, paremti bei pagerinti individų, šeimų, socialinių grupių, bendruomenių funkcionavimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofijos, teisės, sociologijos, edukologijos, psichologijos pagrindus ir kt. studijų pagrindų dalykus: socialinį darbą su neįgaliaisiais bei rizikos grupėmis, užimtumo teoriją, specialiąją psichologiją ir socialinę pedagogiką, socialinio darbo teorijas bei metodus, socialinę reabilitaciją ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis (senų ir pagyvenusių žmonių socialinę priežiūrą, bendruomenės slaugą, socialines paslaugas, gerontopsichologiją)
- socialinių paslaugų organizavimo (įstaigų administravimą, personalo vadybą, socialines paslaugas, organizacijos psichologiją)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojamas 41 dalykas.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais. Praktinių studijų trukmė - 26 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami socialinių poreikių įvertinimo, socialinės paramos planavimo, teikimo, koordinavimo bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, socialinio darbo studijų krypties programas.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu darbuotoju.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas bei kliento galimybes problemai spręsti, parinkti tinkamus darbo metodus ir būdus, patarti klientui, kaip pasinaudoti norminiais dokumentais, teikti socialines įvairių rūšių paslaugas, įtraukti socialinius partnerius į kliento problemų sprendimą, koordinuoti komandinį darbą, analizuoti sociopolitinę visuomenės sistemą, aiškinti visuomenės gyvenimo pranašumus ir trūkumus
- žinoti socialines, psichologines asmenybės ypatybes, visuomenės socialinę, ekonominę, politinę struktūrą ir jos ypatumus, įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, kitų profesijų atstovų veiklos ypatumus, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatas, socialinio darbo srities pasiekimus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai organizuoti savo darbą, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais, kitomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis, savipagalbos grupėmis ir kitomis bendruomenės institucijomis
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, vidaus reikalų sistemų institucijose, nevyriausybinėse organizacijose bei privačiame sektoriuje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju