Mokymo programos
Maisto technologijos
Valstybinis kodas: 653E40002
Kodas pagal ISCED: 52154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Maisto produktų technologijos programos tikslas - parengti technologus, gebančius vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, projektuoti ir valdyti maisto produktų gamybos technologinių procesus gamybos procese diegti maisto saugos ir savikontrolės sistemas, gebančius įkurti verslo įmonę, žinančius rinkos ypatumus, mokančius planuoti, organizuoti veiklą, vadovauti darbuotojams, siekiančius asmenybės profesinės saviraiškos tobulėjimo galimybių.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Būsimieji maisto produktų technologai studijuoja šiuos dalykus:
bendrojo aukštojo lavinimo: kalbos kultūrą, užsienio kalbą, taikomųjų tyrimų metodologiją, filosofiją.
bendruosius inžinerijos pagrindų dalykus: matematiką, bendrąją chemiją, informacijos technologijas, inžinerinę grafiką, organinę ir analizinę chemiją, taikomosios mechanikos pagrindus, taikomąją elektrotechniką, aplinkos ir darbo saugą, aplinkos kokybės vertinimą.
pagrindinius studijų krypties dalykus: mikrobiologiją, maisto chemiją, biochemijos pagrindus, maisto gamybos įmonių ekonomiką.
socialinių mokslų dalykus: ekonomikos teoriją, vadybą, teisę.
specialiuosius studijuojamos krypties dalykus: bendrąją maisto produktų gamybos technologiją, juslinę analizę, maisto kokybės valdymą ir užtikrinimą.
Specializacijų (šakų) dalykus: norintiems įgyti žuvų produktų gamybos specializaciją būtina studijuoti žuvų produktų gamybą, žuvų produktų gamybos technologinius įrenginius, technologinio proceso ekonominį pagrindimą; norintiems įgyti viešojo maitinimo specializaciją, būtina studijuoti maisto ruošimo technologiją, maitinimo įmonių darbo organizavimą, aptarnavimo organizavimą, maitinimo įmonių įrenginius; norintiems įgyti maisto saugos specializaciją, būtina studijuoti maisto pramonės technologinius procesus ir įrenginius, laboratorinius maisto tyrimus, maisto saugos valdymą.
Praktika. Pažintinę praktiką, verslo praktiką studentai atlieka kolegijoje. Maisto gamybos proceso tyrimo, gamybinę ir baigiamąją praktiką studentai atlieka realiose įmonėse. Praktinis mokymas skirtas teorinių žinių realizavimui. Praktikoms skirta 800 valandų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.
Baigus maisto produktų technologijos studijų programą studijas galima tęsti universitete.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija leidžia atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį technologo, laboratorijos darbuotojo-analitiko, maisto kokybės ir saugos atstovo, kokybės vadybininko darbą: vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę ir saugą, projektuoti technologinį procesą; valdyti maisto produktų gamybos technologinių procesus, organizuoti savo verslą arba kurti įmonę, organizuoti bei plėtoti jos veiklą, vadovauti darbuotojams, siekti asmenybės profesinės saviraiškos tobulėjimo galimybių.
Maisto produktų technologas geba valdyti technologinį procesą, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą, parinkti technologinę įrangą pagal technologinių operacijų srautą, atlikti žaliavų ir medžiagų, technologinės įrangos, gamybinių plotų ir darbo jėgos poreikio skaičiavimus atsižvelgdamas į gamybos programą. rengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, gamybos procese diegti maisto saugos ir savikontrolės sistemas, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos savikainos ir pelno skaičiavimus, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais, įmonės vadovais ir pavaldiniais; žino bendruosius teorinius inžinerijos pagrindus, būtinus eksploatuojant šiuolaikinę technologinę įrangą, valdant technologinius procesus, nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, rinkos ypatumus; moka dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Sėkmingą technologo darbą lemia gebėjimas dirbti komandoje; planuoti ir priimti sprendimus; loginis mąstymas, komunikabilumas, organizuotumas, kruopštumas, savarankiškumas, pareigos ir atsakomybės jausmas, ryžtingumas, užsienio kalbų mokėjimas.
Technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose.
Norintiems siekti technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nepripažįstama.
Baigęs maisto produktų technologijos studijų programą, absolventas gali dirbti technologu, meistru, laboratorijos darbuotoju-analitiku, maisto kokybės ir saugos atstovu, kokybės vadybininku gamybos ir prekybos įmonėse, maitinimo įmonėse, žvejybiniuose - gamybiniuose laivuose. Iniciatyvus specialistas gali steigti savo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju