Mokymo programos
Odontologinė priežiūra
Valstybinis kodas: 653A52005
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti gydytojo odontologo padėjėjus, gebančius asistuoti gydytojui odontologui, odontologui specialistui, teikiančiam pacientams odontologinę pagalbą, paruošti ir prižiūrėti odontologinius instrumentus, įrangą, priemones, tvarkyti dokumentus, paruošti plombines ir atspaudines medžiagas, parinkti ir taikyti tinkamus dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus bei priemones, mokyti pacientą individualios burnos higienos, įvertinti gyvybinius paciento požymius, vykdyti teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus, suteikti pacientui konsultacijas ir paslaugas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji gydytojo odontologo padėjėjai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: profesinę etiką, psichologijos, teisės pagrindus, aplinkos mediciną, anatomiją, fiziologiją ir kt., specialiuosius profesinius dalykus: skausmo kontrolę odontologijoje, odontologinių kabinetų įrangą ir medžiagas, burnos higieną, odontologinę radiologiją, dantų ir žandikaulių ortopediją, dantų ir burnos ligas, burnos priežiūrą ir vaikų odontologiją ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta etapais: pažintinė, mokomoji ir priešdiplominė (baigiamoji) praktika. Praktinių studijų trukmė - 35 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dokumentų tvarkymo, gyvybinių paciento požymių įvertinimo, odontologinių instrumentų, įrangos, priemonių paruošimo bei priežiūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas odontologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinė kvalifikacija.
Baigus odontologinės priežiūros studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo, biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas.
Odontologinės priežiūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti gydytojo odontologo padėjėjais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gydytojo odontologo padėjėju.
Asmuo, įgijęs gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti atpažinti dantų ir burnos ligas bei rūpintis jų profilaktika, dirbti su odontologijoje naudojamais įrenginiais, medžiagomis, instrumentais, atlikti vietinio nuskausminimo procedūras, dirbti su dentaliniais rentgenodiagnostikos aparatais, atlikti epidemiologinius tyrimus, naudoti informacinių technologijų įrangą, teikti pirmąją pagalbą, atlikti burnos ertmės sveikatai stiprinti skirtas procedūras
- žinoti sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos ertmės priežiūros taisykles, asmens priežiūros aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus, aseptikos ir antiseptikos principus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir pacientais, dirbti komandoje
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal odontologinės priežiūros studijų programą.
Norintiems siekti gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytojo odontologo padėjėju nėra pripažįstami.
Įgyję gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti komandoje arba savarankiškai privačiose ir valstybinėse, savivaldybių odontologijos įstaigose: terapijos, ortopedijos, ortodontijos, vaikų odontologijos, endodontijos, periodontologijos ir chirurginės odontologijos kabinetuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju