Mokymo programos
Informatika
Valstybinis kodas: 653I10002
Kodas pagal ISCED: 52148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti programuotojus, gebančius analizuoti, kurti, peržiūrėti ir perrašyti kompiuterių programas, siekiant ištaisyti klaidas, rengti ir tvarkyti duomenų bazes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji programuotojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: ekonomikos teorijos pagrindus, vadybą, teisę, matematika, fiziką, informacijos technologijas, logiką ir diskretinė matematiką, kompiuterinę statistiką, skaitinius metodus ir kompiuterinį modeliavimą; studijų pagrindų dalykus: algoritmus ir duomenų struktūras, objektinį programavimą, programų sistemų inžineriją, duomenų bazių valdymo sistemas, kompiuterinę grafiką, kompiuterių techninių sistemų įrangą, kompiuterių architektūrą, kompiuterių tinklus ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: programų projektavimo arba informacinių paslaugų.
Iš viso studijuojami 27 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacijos technologijų, mokomoji, verslo, specialybės, pažintinė ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami programų kūrimo, tvarkymo ir papildymo, kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos, kompiuterių tinklų priežiūros ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir programuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus programavimo kompiuteriams studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Programavimo kompiuteriams studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti programuotojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti programuotoju.
Asmuo, įgijęs programuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti, kurti, peržiūrėti ir perrašyti kompiuterių programas, , rengti ir tvarkyti duomenų bazes, valdyti kompiuterio aparatinę ir programinę įrangą, atlikti kompiuterių įrengimo darbus, diagnostiką, nustatyti jų veikimo trikdžių priežastis, analizuoti kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos technines bei ekonomines charakteristikas, parinkti kompiuterinės aparatinės ir programinės įrangos variantą, atitinkantį keliamiems kliento reikalavimams bei darbdavio poreikiams, įkurti ir valdyti kompiuterinių paslaugų įmonę, organizuoti kitų programuotojų ar kompiuterininkų darbą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, sudaryti rašytinį instrukcijų sąrašą, skirtą kompiuterius naudojančiam personalui;
- žinoti kompiuterių tinklus, kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos technines bei ekonomines charakteristikas, finansiškai naudingus materialinius ir finansinius išteklius;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Programuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal programavimo kompiuteriams studijų programą.
Norintiems siekti programuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti programuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję programuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti programuotojais įmonėse, savo veikloje naudojančiose kompiuterius, įkurti savo kompiuterines paslaugas teikiančią įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju