Mokymo programos
Grožio terapija
Valstybinis kodas: 653B95004
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kosmetologijos technologus, gebančius parinkti įrangą, priemones mobilioms kosmetinėms procedūroms, organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą, analizuoti kosmetologinių paslaugų rinką, kontroliuoti kosmetologinės veiklos kokybę, organizuoti švietėjišką veiklą, taikyti pažangias kosmetologines technologijas bei užtikrinti saugų darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kosmetologijos technologai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: teisę ir darbo saugą, psichologiją, biochemiją, aplinkos mediciną, verslo organizavimą ir rinkodarą ir kt., studijų pagrindų dalykus: žmogaus anatomiją ir fiziologiją, farmakologiją, klinikinę patologiją, bendrąją ir estetinę chirurgiją, kosmetologiją, dekoratyvinę kosmetiką, neatidėliotiną pagalbą ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 25 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami klientų odos būklės pokyčių įvertinimo, kosmetologinių paslaugų teikimo, kosmetinių medžiagų reklamos ir platinimo bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus kosmetologijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos studijų krypties programas.
Kosmetologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kosmetologijos technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kosmetologijos technologu.
Asmuo, įgijęs technologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti kliento poreikius, parinkti medžiagas, įrangą bei priemones atliekamoms kosmetologinėms procedūroms, profesionaliai jas atlikti, reklamuoti ir platinti kosmetines medžiagas, įrangą bei priemones
- žinoti kosmetikos gaminių tarptautinius standartus ir saugojimo taisykles, notifikacijos taisykles bei norminius aktus, reklamą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kosmetologijos studijų programą.
Norintiems siekti technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kosmetologijos technologu nėra pripažįstami.
Įgiję technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kosmetologijos technologais sveikatos priežiūros įstaigose, kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, kosmetikos parduotuvėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju