Mokymo programos
Geodezija
Valstybinis kodas: 653H14006
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, gebančius adaptuoti optimalias specializuotas kompiuterines programas, ruošti ir naudotis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, parinkti matavimo prietaisus geodezinio pagrindo sutankinimo darbams, susieti matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu, analizuoti ir vertinti aerofotonuotraukos panaudojimą, analizuoti ir taikyti kartografines projekcijas, apdoroti ir naudoti įvairiais metodais parengtų žemėlapių informaciją, projektuoti ir sudaryti vietovės situacijos kontūrų ir reljefo planą, projektuoti ir vykdyti niveliavimo darbus, ruošti ir analizuoti žemės sandorių ir žemės sklypų teisinio registravimo dokumentus, užtikrinti veiklos kokybę.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: kalbos kultūrą, filosofiją, užsienio kalbas, matematiką, fiziką, informacijos technologijas, ekologiją, aplinkos ir žmonių saugą, inžinerinę grafiką, kompiuterizuotas projektavimo sistemas ir kt., studijų pagrindų dalykus: fizinę geodeziją, aukštąją geodeziją, geologiją, teritorijų planavimą, pastatų struktūrinius elementus, geodezinius prietaisus ir matavimų automatizavimą, kadastrinius matavimus, kartografiją, metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimą, kosminę geodeziją ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Taikomosios geodezijos (inžinerinę geodeziją, geodezinių darbų organizavimą, geodezinius darbus statyboje);
- Žemės tvarkymo (žemėtvarkos projektų ekspertizę, žemės informacines sistemas, žemės kadastrą);
- Geografinių informacinių sistemų (georeferencines duomenų bazes, geoinformacinių sistemų technologiją, geoinformacinių sistemų kūrimą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: dvi profesinės veiklos ir dvi specializacijos praktikos. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami matavimo prietaisų parinkimo, vietovės situacijos kontūrų ir reljefo plano sudarymo, niveliavimo darbų projektavimo ir vykdymo bei kt. gabėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas matavimų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus geodezijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, matavimų inžinerijos studijų krypties programas.
Geodezijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinieriumi.
Asmuo įgijęs inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti adaptuoti optimalias specializuotas kompiuterines programas, ruošti ir naudotis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, naudotis informacijos šaltiniais, analizuoti ir parinkti matavimo prietaisus geodezinio pagrindo sutankinimo darbams, susieti matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu, analizuoti ir vertinti aerofotonuotraukos panaudojimą, analizuoti ir taikyti kartografines projekcijas, apdoroti ir naudoti įvairiais metodais parengtų žemėlapių informaciją, projektuoti ir sudaryti vietovės situacijos kontūrų ir reljefo planą, projektuoti ir vykdyti niveliavimo darbus, taikyti vieningą nekilnojamojo turto apskaitos sistemą, ruošti ir analizuoti žemės sandorių ir žemės sklypų teisinio registravimo dokumentus, spręsti aplinkosaugos problemas, vertinti verslo aplinką, tvarkyti įmonės apskaitą, užtikrinti veiklos kokybę;
- žinoti Lietuvos valstybinį geodezinį tinklą, nekilnojamojo turto apskaitos sistemą, žemės sandorių ir žemės sklypų teisinio registravimo dokumentus, informacijos šaltinius, įmonės apskaitos pagrindus;
- mokėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais.
Inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal geodezijos studijų programą.
Norintiems siekti inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliu ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais įmonėse, teikiančioje geodezines paslaugas ar kitoje įmonėje, užsiimančioje geodeziniais darbais, gauti licencijas, įkurti savo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju