Mokymo programos
Bendrosios praktikos slauga
Valstybinis kodas: 653B70006
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius organizuoti ir įgyvendinti slaugą bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros specialistais, pacientais ir(ar) šeima.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji bendrosios praktikos slaugytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: mikrobiologiją, higieną, mokslinių tyrimų metodologiją, teisės, administravimo pagrindus, biochemiją, biomedicininės fizikos ir radiologijos pagrindus ir kt., studijų pagrindų dalykus: dietetikos pagrindus, terapinę, geriatrinę, vaikų, akušerinę, paliatyviąją, chirurginę, neatidėliotiną pagalbą ir intensyviąją slaugą ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
anestezijos ir intensyviosios slaugos (anesteziją ir intensyviąją slaugą, vaikų intensyviąją slaugą) vaikų slaugos (pediatrinę slaugą, chirurginę vaiko slaugą)bendruomenės slaugos (bendruomenės sveikatos slaugą, neatidėliotiną medicinos pagalbą bendruomenėje)psichikos sveikatos slaugos (psichikos sveikatos slaugą, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos slaugą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dešimčia etapų. Praktinių studijų trukmė - 57 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami slaugos poreikių įvertinimo, slaugos planavimo, teikimo, organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju kvalifikaciniu egzaminu ir baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus bendrosios praktikos slaugos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų srities, slaugos studijų krypties programas.
Bendrosios praktikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti bendrosios praktikos slaugytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju.
Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti paciento poreikius, nustatyti jo savirūpos išgales, organizuoti ir įgyvendinti slaugą, plėtoti slaugos praktiką, atliekant mokslinius taikomuosius slaugos tyrimus, parengti pacientus instrumentiniams ir laboratoriniams tyrimams ir atlikti skiriamas gydymo procedūras, mokyti asmenis, šeimas ir grupes tausoti, palaikyti ir stiprinti sveikatą, skleisti profesinę slaugymo patirtį, atpažinti ir vertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius, vertinti slaugos poreikį ir individualizuoti slaugą, vertinti ir aprašyti paskirtos gydymo procedūros poveikį paciento organizmui, atpažinti ir vertinti šalutines paciento organizmo reakcijas į paskirtą gydymą
- žinoti nacionalinės sveikatos politikos nuostatas, pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą bei slaugą reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus, slaugos vadybos principus, darbo saugos taisykles, fiziologinius, anatominius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, slaugos teorijas bei slaugymo modelius, bendruosius ligų rizikos veiksnius, žalingų įpročių prevencijos pagrindus, socialinių, kultūrinių, ekonominių, politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimos nariais, sveikatos priežiūros komandos nariais, kitomis institucijomis, turinčiomis įtakos žmogaus sveikatai
Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal bendrosios praktikos slaugos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti bendrosios praktikos slaugytoju nėra pripažįstami.
Įgiję bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrosios praktikos slaugytojais savarankiškai arba sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir institucijose bei kitose įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju