Mokymo programos
Kineziterapija
Valstybinis kodas: 653B31005
Kodas pagal ISCED: 52172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti kineziterapeutus, gebančius teikti kvalifikuotas kineziterapines paslaugas, gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais, įvertinti paciento fizinį aktyvumą, parinkti metodikas, atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę, informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus, konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus, teikti metodinę pagalbą ir vadovauti kineziterapeuto padėjėjams.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji kineziterapeutai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: anatomiją, fiziologiją, aplinkos mediciną, psichologiją, mokslinių tyrimų metodologiją ir ugdymo pagrindus ir kt., specialiuosius profesinius dalykus: patologinę anatomiją ir fiziologiją, bendrąją kineziterapiją ir funkcinę diagnostiką, mokslą apie judesius, kineziterapijos metodikas, gydomuosius pratimus, specialiąją kineziterapiją (pagal klinikinės patologijos sritis) ir kt.
5 procentai studijų programos apimties paskirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 39 dalykai.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: įvado į specialybę ir slaugą, vidaus ligų, chirurginė, ortopedinė, traumatologinė, neurologinė, pediatrinė kineziterapija, ikidiplominė praktika. Praktinių studijų trukmė - 26 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kineziterapinių tyrimų atlikimo, kineziterapijos plano sudarymo, aktyvių ir pasyvių kineziterapijos priemonių taikymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu ir kvalifikaciniu egzaminu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziterapijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, reabilitacijos studijų krypties programas.
Kineziterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kineziterapeutais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeutu.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti paciento fizinį aktyvumą, parinkti metodikas, atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę, informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus, konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus, teikti metodinę pagalbą ir vadovauti kineziterapeuto padėjėjams, konsultuoti hipodinamijos profilaktikos klausimais, kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius, supažindinti pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis bei jų naudojimu
- žinoti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, fizinių pratimų ir masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo, reabilitacijos principus, pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius, fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui, įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius kineziterapijos praktiką
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir pacientais, lanksčiai spręsti problemas
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiuose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kineziterapeutais sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, vaikų su negalia ugdymo įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedinių gaminių ir techninių priemonių pritaikymo, globos įstaigose, pensionatuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju