Mokymo programos
Šaltkalvio mokymo programa
Valstybinis kodas: 262052106
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti šaltkalvius, gebančius kvalifikuotai atlikti šaltkalvio metalų apdorojimo operacijas 7 - 11 laipsnių tikslumu, nesudėtingų mechanizmų remontą, skaityti nesudėtingų įrengimų brėžinius, sudaryti remontuojamų detalių eskizus ir atlikti reikalingus techninius skaičiavimus.
Siekiant šių tikslų, būsimieji šaltkalviai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialiosios technologijos, medžiagų pažinimo, techninės braižybos, elektrotechnikos, techninių matavimų ir tolerancijų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais. Pirmasis etapas – praktinis mokymas mokomosiose dirbtuvėse. Antrasis praktinio mokymo etapas - įmonėse, realioje darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė – 8,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įrenginių remonto, techninių skaičiavimo atlikimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama šaltkalvio kvalifikacija.
Baigus šaltkalvio mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, mechanikos ir metalo darbų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.
Šaltkalvio mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Šaltkalvio kvalifikacija reikalinga norint dirbti šaltkalviu.
Asmuo, įgijęs šaltkalvio kvalifikaciją, turi:
gebėti skaityti darbo brėžinius ir eskizus, naudotis rankiniais ir mechanizuotais šaltkalvio darbo įrankiais ir įtaisais, naudotis matavimo įrankiais ir kontrolės įtaisais, atlikti šaltkalvio medžiagų apdorojimo operacijas 7-11 laipsnių tikslumu, nustatyti darbų technologijos eiliškumą, atlikti vidutinį ir kapitalinį mechaninių įrenginių ir jų mazgų remontą, nustatyti detalių, mazgų tinkamumą ir nusidėvėjimo lygį, montuoti, derinti ir išbandyti mechaninius įrenginius, remontuoti mechaninius įrenginius, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbininkui;žinoti šaltkalvystės pagrindus, fizines, mechanines medžiagų savybes, paskirtį ir pritaikymą, pagrindinių techninių matavimų parametrus ir jų žymėjimą brėžiniuose, brėžinių sudarymo, skaitymo ir eskizų sudarymo taisykles, detalių, mazgų ir mechanizmų remonto būdus, detalių defektų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus, mazgų ardymo ir surinkimo tvarką, mechanizmų bandymo tvarką, darbo higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Šaltkalvio kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, mokančiose pagal šaltkalvio mokymo programą.
Norintiems siekti šaltkalvio kvalifikacijos, reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose metalo apdirbimo įmonėse, cechuose ir pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju