Mokymo programos
Suvirintojo elektra mokymo programa
Valstybinis kodas: 261052103
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Suvirintojo elektra mokymo programa skirta rengti suvirintojus elektra, gebančius paruošti plienines detales suvirinimui, parinkti suvirinimo medžiagas bei režimus, aptarnauti įvairius elektrinio suvirinimo įrengimus, vykdyti nesudėtingų metalo konstrukcijų suvirinimą įvairiose padėtyse ir įvertinti suvirinimo darbų kokybę.
Siekiant šių tikslų būsimieji suvirintojai elektra teoriniuose užsiėmimuose mokomi metalų pažinimo, brėžinių skaitymo, elektrotechnikos pagrindų, suvirinimo įrenginių, suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai elektra. Pirmasis praktinio mokymo etapas – mokomosiose dirbtuvėse, - įmonėje, prie virinimo elektra įrenginių. Praktinio mokymo trukmė - 5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami suvirinimo elektra darbų technologijos, darbo priemonių naudojimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama suvirintojo elektra kvalifikacija.
Baigus suvirintojo elektra mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinės profesijos srities, elektros ir energetikos posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.

Suvirintojo elektra mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suvirintojo elektra kvalifikacija reikalinga norint dirbti suvirintoju elektra.
Asmuo, įgijęs suvirintojo elektra kvalifikaciją, turi:
gebėti aptarnauti rankinio lankinio suvirinimo įrenginius, naudotis pagalbiniais įrankiais ir prietaisais, paruošti detales suvirinimui ir jas surinkti pagal techninius reikalavimus, parinkti suvirinimo medžiagas, režimus ir suvirinimo techniką, suvirinti metalo konstrukcijas iš mažai anglingų plienų visose erdvės padėtyse, vizualiai kontroliuoti suvirinimo siūlių kokybę, pašalinti suvirinimo siūlių defektus;žinoti lankinio suvirinimo įrengimus, konstrukciją, veikimą, aptarnavimo taisykles, plieninių elektrodų tipus, jų glaistų rūšis, žymėjimą ir naudojimo taisykles, plieno savybes, jo rūšių klasifikaciją, mažai anglingo konstrukcinio plieno rūšis bei jų suvirinamumą, metalo paruošimo suvirinimui reikalavimus, suvirinimo lanko sandarą, savybes, metalurginius reiškinius suvirinimo zonoje, įtempimų ir deformacijų rūšis, bendrus duomenis apie suvirinimą elektra apsauginėse dujose, suvirinimo siūlių defektus, jų priežastis, leistinas normas bei ištaisymo metodus, suvirinimo kokybės kontrolės metodus;mokėti atsakingai, dėmesingai ir savarankiškai dirbti, pasižymėti geru regėjimu, pastabumu ir greita reakcija.
Suvirintojo elektra kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal suvirintojo elektra mokymo programą.
Norintiems siekti suvirintojo elektra kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję suvirintojo elektra kvalifikaciją asmenys gali dirbti suvirintojo elektra darbą įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai elektra.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju