Mokymo programos
Šaltkalvio remontininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 262052107
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti šaltkalvius - remontininkus, gebančius kvalifikuotai atlikti šaltkalvio metalų apdorojimo operacijas, įrenginių bei agregatų (dvi ar kelios mašinos sujungtos bendram darbui atlikti) detalių remontinius darbus, skaityti nesudėtingų įrengimų brėžinius, sudaryti remontuojamų detalių eskizus ir atlikti reikalingus techninius skaičiavimus.
Siekiant šių tikslų būsimieji šaltkalviai – remontininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, techninės braižybos, elektrotechnikos, techninių matavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais. Pirmasis praktinio mokymo etapas vyksta mokomosiose dirbtuvėse. Antrasis - metalo apdirbimo įmonėse, cechuose, realioje darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė – 10,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami techninių skaičiavimų, metalo apdorojimo operacijų atlikimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu, baigusiajam suteikiama šaltkalvio - remontininko kvalifikacija.
Baigus šaltkalvio - remontininko mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, mechanikos ir metalo darbų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.
Šaltkalvio - remontininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Šaltkalvio-remontininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti šaltkalviu - remontininku.
Asmuo, įgijęs šaltkalvio-remontininko kvalifikaciją, turi:
gebėti skaityti darbo brėžinius, kinematines schemas ir sudaryti detalių eskizus, naudotis rankiniais ir mechanizuotais šaltkalvio darbo įrankiais, įtaisais, naudotis kėlimo ir transportavimo įrengimais, matavimo įrankiais ir kontrolės įtaisais, atlikti šaltkalvio medžiagų apdorojimo operacijas, nustatyti darbų technologijos eiliškumą, atlikti mechaninių pavarų skaičiavimą, parinkti surinkimo būdus po remonto, valyti, plauti, detales ir atlikti jų vidutinio sudėtingumo remontą, taisyti įrengimus, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbininkui;žinoti fizines, mechanines medžiagų savybes, paskirtį ir pritaikymą, antikorozinių, tepimo, aušinimo medžiagų rūšis, savybes ir vartojimo galimybes, terminio ir termodinaminio metalų apdirbimo galimybes, detalių defektų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus, pjovimo įrankių geometriją ir jų išgalandimo būdus, detalių sujungimo tipus ir jų tvirtinimą, pagrindinių techninių matavimų parametrus ir jų žymėjimą brėžiniuose;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, mėgti darbą su technika, pasižymėti fizine ištverme, dėmesio koncentracija, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija.
Šaltkalvio - remontininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal šaltkalvio-remontininko mokymo programą.
Norintiems siekti šaltkalvio-remontininko kvalifikacijos, reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję šaltkalvio-remontininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose metalo apdirbimo įmonėse, cechuose ir pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju