Mokymo programos
Suvirintojo dujomis mokymo programa
Valstybinis kodas: 261052102
Kodas pagal ISCED: 23352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Suvirintojo dujomis mokymo programa skirta rengti suvirintojus dujomis, gebančius suvirinti detales dujomis ir lituoti plienines detales minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais.
Siekiant šių tikslų būsimieji suvirintojai dujomis teoriniuose užsiėmimuose mokomi metalų, suvirinimo įrenginių pažinimo, brėžinių skaitymo, suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų ir kt..
Praktinis mokymas vyksta įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai dujomis. Pirmasis praktinio mokymo etapas – mokomosiose dirbtuvėse. Antrasis praktinio mokymo etapas - įmonėje, prie suvirinimo įrenginių. Praktinio mokymo trukmė – 4,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami suvirinimo dujomis darbų technologijos gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama suvirintojo dujomis kvalifikacija.
Baigus suvirintojo dujomis mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, mechanikos ir metalo darbų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.

Suvirintojo dujomis mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Suvirintojo dujomis kvalifikacija reikalinga norint dirbti suvirintoju dujomis.
Asmuo, įgijęs suvirintojo dujomis kvalifikaciją, turi:
gebėti aptarnauti dujinio suvirinimo įrenginius ir aparatūrą, naudotis pagalbiniais įrankiais ir prietaisais, paruošti detales suvirinimui bei litavimui ir jas surinkti pagal techninius reikalavimus, parinkti suvirinimo, litavimo medžiagas, režimus ir techniką, suvirinti nesudėtingas konstrukcijas iš mažai anglingo plieno visose erdvės padėtyse sandūrinėmis ir kampinėmis siūlėmis, lituoti plienines detales minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais, vizualiai kontroliuoti suvirinimo siūlių kokybę, pašalinti suvirinimo siūlių defektus;žinoti naudojamus dujinio suvirinimo įrengimus bei aparatūrą, jų paskirtį ir veikimą, suvirinimo sujungimų ir siūlių rūšis bei jų žymėjimą brėžiniuose, suvirinimo liepsną, jos sandarą, rūšis, savybes, metalurginius reiškinius suvirinimo zonoje, leistiną liktinį dujų slėgį balionuose, įtempimų ir deformacijų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir sumažinimo būdus, suvirinimui, pjaustymui bei litavimui naudojamas medžiagas, jų savybes ir paskirtį, suvirinimo kokybės kontrolės metodus, suvirinimo siūlių defektus, jų atsiradimo priežastis ir ištaisymo metodus;mokėti dirbti atsakingai, dėmesingai, savarankiškai, pasižymėti geru regėjimu, pastabumu ir greita reakcija.
Suvirintojo dujomis kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal suvirintojo dujomis mokymo programą.
Norintiems siekti suvirintojo dujomis kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję suvirintojo dujomis kvalifikaciją asmenys gali dirbti suvirintojo dujomis darbą įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai dujomis.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju