Mokymo programos
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa
Valstybinis kodas: 261062110
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Baigimo sertifikatas: Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti jaunesniuosius ūkininkus, gebančius profesionaliai dirbti ūkyje – gyvulininkystės, augalininkystės, veterinarijos, verslo pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos srityse.
Siekiant šių tikslų būsimieji jaunesnieji ūkininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrosios žemės ūkio politikos, gyvulininkystės, augalininkystės, veterinarijos, verslo pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, veiklos apskaitos ir teisės, miško tvarkymo, aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta ūkininkų ūkiuose, bendrovėse, perdirbimo įmonėse, mokslo tiriamuosiuose institutuose. Praktinio mokymo trukmė – 1,7 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo ūkyje – gyvulininkystės, augalininkystės, veterinarijos, verslo pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos srityse ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama jaunesniojo ūkininko kvalifikacija.
Baigus ūkininkavimo pradmenų mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, augalininkystės ir gyvulininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Jaunesniojo ūkininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti ūkininku.
Asmuo, įgijęs jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją, turi:
žinoti Europos Sąjungos paramos fondus, jų panaudojimo galimybes, pažinti kultūrinius žemės ūkio augalus, dirvožemio rūšis, pagrindines trąšas, piktžoles, pagrindinių kultūrinių augalų veisles, augalų ligas ir kenkėjus, žemių kultūrinimo ir žemės dirbimo būdus, kultūrinių augalų auginimo technologijas, piktžolių, augalų ligų ir kenkėjų naikinimo būdus, augalininkystės produkcijos kokybės standartus, laikymo ir sandėliavimo reikalavimus, gyvulių ir paukščių veisles, gyvulių ir paukščių amžių pagal jų brandos požymius; pažinti gyvūnų produktyvumo trukmę, laikymo būdus, pagrindinius higienos reikalavimus, gaminamos produkcijos, pašarų kokybės ir gyvulių gerovės užtikrinimo reikalavimus, užkrečiamųjų ligų pagrindines priežastis, profilaktikos priemones; pagrindines augalininkystės ir gyvulininkystės mašinas ir įrenginius, jų veikimo principus, remonto ir aptarnavimo įmonių teikiamas paslaugas, įkainius, mašinų ir įrenginių darbo medžiagas;gebėti dirbti ir įvertinti žemės ūkio darbus (dirvų arimą, akėjimą, kultivavimą ir kt.), apskaičiuoti augalų sėklų poreikį, sėti, sodinti ir prižiūrėti žemės ūkio augalus, naikinti piktžoles, doroti ir sandėliuoti derlių; įvertinti pašarus pagal jų bendrojo vaizdo požymius; nustatyti pašarų kiekį gyvuliams ir paukščiams; ruošti pašarus, šerti gyvulius ir lesinti paukščius, melžti karves, nustatyti gyvulių įmitimo būklę, prižiūrėti gyvulius ir paukščius, pauošti juos skerdimui ar pardavimui, auginti veislinius gyvulius, prižiūrėti sergančius gyvulius, gaminti dietinius pašarus, paruošti pateles kergimui, teikti pagalbą normaliai vedančioms patelėms; apskaičiuoti agregatų darbo našumą ir reikiamą jų darbui medžiagų kiekį, įvertinti jų darbo kokybę; gebėti naudotis jų remonto ir priežiūros specialistų paslaugomis; tvarkyti darbų apskaitą, įvertinti gamybos išteklius, tvarkyti ūkio pajamų ir išlaidų apskaitą, įvertinti šalies ir pasaulio žemės ūkio produktų ir žaliavų rinką, planuoti gamybos apimtis ir investicijas.mokėti darbščiai, atsakingai, dėmesingai dirbti, organizuoti savo darbą.
Jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.
Norintiems siekti jaunesniojo ūkininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti ūkininku žemės ūkyje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju