Mokymo programos
Molekulinė biologija
Valstybinis kodas: 612C71001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti molekulinės biologijos specialistus, gebančius naudotis informacijos šaltiniais, mokomąją ir moksline literatūra, suprantančius ir mokančius savarankiškai tirti, išanalizuoti bei paaiškinti reiškinius, susijusius su molekulinės biologijos mokslinėmis problemomis ir gebančius taikyti šiuolaikinius mokslinio tyrimo bei analizės metodus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji molekulinės biologijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, psichologijos įvadą, fizikinio pasaulio įvadą, filosofijos įvadą, sociologijos įvadą ir specialybinius dalykus: botanikos pagrindus, organinę chemiją, biochemiją, bioinformatiką, biotechnologijas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 440 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijuojant pagal molekulinės biologijos bakalauro studijų programą, yra sudaroma galimybė pasirinkti gretutines krypties studijos. Gretutinių genetikos krypties studijų metu yra pagilintai studijuojami įvairūs genetikos dalykai, atliekama genetikos profesinė praktika. Sėkmingai pabaigus šias studijas yra suteikiamas molekulinės biologijos, kaip pagrindinės studijų krypties, ir genetikos, kaip gretutinės studijų krypties, bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Norintys studijuoti pagal anglų kalbos gretutinių studijų programą, turi būti išklausę vidurinės mokyklos anglų kalbos kursą ir pasiekę B2 lygį pagal "Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis". Anglų kalbos gretutinių studijų metu yra studijuojami įvairūs anglų kalbos dalykai (bendroji ir dalykinė anglų kalba, verslo anglų kalba, vertimas, akademinis rašymas, tarpkultūrinė komunikacija ir kt. ), atliekama vertimo parktika. Sėkmingai pabaigus šias studijas yra suteikiamas molekulinės biologijos, kaip pagrindinės krypties studijų, ir lingvistikos, kaip gretutinės krypties studijų, bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Gretutinių biofizikos studijų metu yra studijuojami įvairūs biofizikos dalykai (biofizika, molekulinė biofizika, ląstelės biofizika, biokibernetika, biofizikinės technologijos ir kt. ). Sėkmingai pabaigus šias studijas yra suteikiamas molekulinės biologijos, kaip pagrindinės studijų šakos, ir biofizikos, kaip gretutinių studijų šakos, gretutinių studijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus molekulinės biologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Molekulinės biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti molekulinės biologijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti molekulinės biologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs molekulinės biologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis informacijos šaltiniais, mokomąją ir moksline literatūra, taikyti šiuolaikinius mokslinio tyrimo bei analizės metodus, savarankiškai tirti, išanalizuoti bei paaiškinti reiškinius, susijusius su molekulinės biologijos mokslinėmis problemomis;
- žinoti pagrindines biologijos sritis, biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, genų inžinerijos, biotechnologijos ir gretutines sritis;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Molekulinės biologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal molekulinės biologijos studijų programą.
Norintiems siekti molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti molekulinės biologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję molekulinės biologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, mokslo institutuose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju