Mokymo programos
Matematikos ir informatikos mokymas
Valstybinis kodas: 612X13006
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

- Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos matematikos ir informatikos mokytojus, galinčius dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose ir kitose ugdymo įstaigose. Baigę šią studijų programą turi pakankamai pedagogikos, matematikos ir informatikos žinių ir geba jas taikyti.
- Stojantysis turi tenkinti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas ir turėti polinkį pedagogo darbui.
- Studijų dalykai apima tris sritis - pedagogiką, matematiką ir informatiką, o taip pat išklausomi ir bendrieji universitetiniai dalykai. Pagrindiniai dalykai tokie: Bendroji pedagogika, Bendroji matematikos didaktika, Informatikos didaktika, Matematinė analizė, Algebra ir geometrija, Fizika, Informatikos pagrindai, Matematikos istorija, Psichologijos įvadas.
- Pedagoginė praktika atliekama Vilniaus gimnazijose, yra galimybė atlikti praktiką užsienio (Olandijos, Lenkijos, Suomijos, Italijos ir kt.) mokyklose, ir vykdoma pagal schemą: stebėtojas - pedagogo asistentas - dirbantis globojant vadovams - savarankiškas darbas. Praktikos trukmė - 20 savaičių. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami pamokų planavimo, organizavimo ir vedimo, darbo su mokyklinio amžiaus vaikais gebėjimai.
- Pedagoginės studijos užbaigiamos pedagoginių studijų baigiamuoju darbu, o visos studijos - bakalauro baigiamuoju darbu.
- Studijas galima tęsti pedagogikos, matematikos ir informatikos krypčių magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

- Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos ir informatikos mokytoju.
- Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprantamai ir aiškiai dėstyti savo dalyką, naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, skatinti mokinių motyvaciją, adaptuotis prie kintamų sąlygų, mokėti parengti dokumentus, dirbti naudojant įvairią programinę įrangą, atliekant tyrimus taikyti statistikos metodus;
- žinoti pagrindinius matematikos dėsnius, matematinės statistikos metodus, programavimo kalbas, pedagogikos ir psichologijos dalykus, būtinus mokytojo darbui;
- mokėti savarankiškai ir atsakingai organizuoti darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, atsiradus problemoms gebėti jas spręsti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti tvardytis.
- Mokytojo kvalifikaciją (dirbti matematikos ir informatikos mokytoju) galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos ir informatikos mokymo studijų programą.
- Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos būtinas vidurinis išsilavinimas.
- Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos ir informatikos mokytoju nėra pripažįstami.
- Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematikos ir informatikos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju