Mokymo programos
Taikomoji fizika
Valstybinis kodas: 612F30005
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti plataus profilio, aukštos erudicijos fizikus, gebančius įsisavinti naujas technologijas, įsijungti į tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti ir efektyviai spręsti technologines ir fizikines problemas Lietuvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios fizikos bakalaurai studijuoja teorinę ir eksperimentinę fiziką, matematinę analizę, elektronikos pagrindus, informatiką, matematinę analizę, fizikinio eksperimento techniką, puslaidininkių fizikos įvadą, energetiką ir aplinką, biologinių objektų tyrimo metodus, medžiagotyrą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus taikomosios fizikos bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Taikomosios fizikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti plataus profilio fizikais, galinčiais dalyvauti mokslinių tyrimų programose, savarankiškai spręsti daugelį gamtamokslių problemų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti taikomosios fizikos specialistu.
Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti konkrečių firmų ūkinę veiklą ir jai vadovauti, analizuoti aukštųjų informacinių technologijų, naujausių medžiagų ir jų taikymo, lazerinių ir biofizikinių technologijų Lietuvoje ir užsienyje rinką, rengti ir dalyvauti įgyvendinant aukštųjų technologijų diegimo projektus;
- žinoti aplinkos taršos tyrimo metodus, fizikinio eksperimento techniką, fizikinių tyrimų atlikimo metodus, rezultatų apdorojimo ir interpretavimo būdus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti taikomosios fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti firmose ir įmonėse, kuriančiose ir naudojančiose moderniąsias technologijas, moderniųjų technologijų gaminių reklamos, prekybos ir serviso firmose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju