Mokymo programos
Istorija
Valstybinis kodas: 612V10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Istorijos studijų bakalauro programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo istorikus, turinčius teorines žinias bei praktinius mokslo tiriamuosius įgūdžius, reikalingus darbui istorijos tyrimo ir taikymo srityse (archyvuose, muziejuose, paveldo institucijose, etc.), gebančius plėsti savo profesinę kompetenciją, gilinti ir atnaujinti žinias bei gebėjimus.
Istorijos studijų bakalauro programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti istorijos bakalaurais. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Be bendrojo universitetinio lavinimo dalykų, studentai studijuoja studijų krypties dalykus: Ankstyvoji ir Vėlyvoji LDK istorija; Vidurinių amžių istorija; Naujųjų amžių istorija; Krikščionybės istorijos įvadas; LDK istorija XV-XVI bei XVII-XVIII amžiuose; LDK lotyniškąją raštija ir kalba; Pagalbiniai istorijos mokslai; Baltijos šalių istorija; Rusijos istorija; Istorijos filosofija ir kt..
Studijų programoje yra dvi specializacijos: medievistika ir naujoji istorija.
Studijų programa baigiama viešai ginamu bakalauro darbo. Baigusiajam suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Baigus istorijos bakalauro studijų programą, studijas toliau galima tęsti Istorijos, Archeologijos, Paveldosaugos magistrantūrose bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų antros pakopos studijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istoriko kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint įgyti istoriko profesiją ir dirbti istoriko arba kitą su istorijos taikymu susijusį darbą.
Istorijos bakalauro programoje ugdomos šios kompetencijos:
" gebėjimas analizuoti ir sisteminti;
" bendravimas žodžiu ir raštu (korektiškai taikant akademinio rašymo principus) lietuvių kalba;
" gebėjimas organizuoti ir planuoti;
" gebėjimas mokytis;
" mokslinio tyrimo gebėjimai;
" istoriografinių prieigų skirtumų, Lietuvos ir Europos istorijos suvokimas;
" vieno ar daugiau Lietuvos istorijos periodo detalus žinojimas;
" gebėjimas skaityti ir suprasti istoriografinius tekstus ir šaltinius lietuvių ir kitomis kalbomis (priklausomai nuo specializacijos lotynų, rusų, lenkų, rutėnų);
" gebėjimas naudotis įvairiais informacijos paieškos ir apdorojimo būdais (bibliografinės nuorodos, archyvai, internetiniai šaltiniai);
" gebėjimas dirbti darbo grupėje.
Istorijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitete.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kvalifikacijos nėra pripažįstamos.
Istorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti istorijos bakalaurais. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Darbo ir karjeros galimybės: istorijos tyrimo institucijos, muziejai, archyvai, kultūros sritis, taip pat bet kuri sritis, susijusi su žurnalistika, tarptautinėmis organizacijomis, turizmu, administracija, paveldu, valstybiniu ir viešuoju sektoriumi.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju