Mokymo programos
Dailė
Valstybinis kodas: 612W12001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, aukštos kvalifikacijos dailininkus tapytojus, dailės mokytojus, gebančius išsaugoti, puoselėti baltiškosios kultūros tradicijas, perimti ir savitai transformuoti krikščioniškas Europos bei kitų kultūrų tradicijas, sėkmingai dirbti įvairiose šalies meno įstaigose, vykdyti įvairius meninius projektus, orientuotis istoriniame ir šiuolaikiniame meno raidos procese, jo struktūroje, suvokti nacionalinio meno vaidmenį pasaulio kultūros raidoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dailininkai –tapytojai ir dailės mokytojai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: kalbos kultūrą, kultūros edukologiją, psichologiją, filosofiją, pasirenkamuosius humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių, socialinių mokslų dalykus, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: dailės pedagogiką, dailės pedagogikos įvadą, pedagogikos istoriją ir teoriją, meno istoriją ir jos dėstymo metodiką, meno filosofiją ir estetiką, baltų mitologiją, meno vadybą, grafikos pagrindus, skulptūros pagrindus ir specialybinius dalykus: tapybą ir tapybos dėstymo metodiką, piešimą ir piešimo dėstymo metodiką, kompoziciją ir jos dėstymo metodiką ir kt.
Praktinių studijų metu gilinamas dailės reiškinių pažinimas, tobulinami dailės dėstymo metodikos ir piešimo-tapybos įgūdžiai. Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, dailininko tapytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities dailės studijų krypties magistrantūros programose.
Dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių gebėjimų dailės srityje ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailininkais tapytojais ir dailės mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, dailininko tapytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailininko tapytojo darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, dailininko tapytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti ugdyti dailininko profesionalo erudiciją, lavinti dailininkui būtinus bendruosius bei meninius gebėjimus, tobulinti žinias ir jas interpretuoti bei integruoti savo profesiniame gyvenime, saviraiškoje, ugdyti meno pojūtį, originalų mąstymą, profesionaliai tapyti ant molberto, kritiškai vertinti, analizuoti meno kūrinius, dalyvauti bendrose ir rengti asmenines parodas;
- žinoti istorinį ir šiuolaikinį meną, jo struktūrą, raidą, reikšmę visuomenei, meno tikslus, uždavinius, funkcijas, modernias plastinės išraiškos formas;
- mokėti kūrybingai, originaliai, atsakingai ir savarankiškai dirbti, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, dailininko tapytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, dailininko tapytojo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku tapytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, dailininko tapytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose šalies meno ir kultūros įstaigose, dalyvauti bendrose ir rengti personalines parodas ir pan. Papildomai įgijus dailės mokytojo kvalifikaciją, galima dirbti dailės pedagogo darbą vaikų dailės ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju