Mokymo programos
Statybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H20002
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti statybos inžinierius, išmanančius ir gebančius taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus, sudaryti pastatų ir konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas ir atlikti jų skaičiavimą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, kalbos kultūrą, bendrąją chemiją, fiziką, matematiką ir kt.; studijų pagrindų dalykus: medžiagų atsparumą, metalines, medines, plastmasines ir gelžbetonines konstrukcijas, pastatų ir statinių architektūrą, statybinę mechaniką, inžinerinę geodeziją, statybos darbų technologiją ir organizaciją, darbų saugą ir kt.; specialybinius dalykus: civilizacijos istoriją, šeimos psichologiją ir pedagogiką, rinkodarą, tarptautinius santykius ir kt.
Vykdoma mokomoji praktika, kurios metu būsimieji statybos inžinieriai mokosi praktiškai taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus, turi galimybę praktiškai pritaikyti savo žinias inžinerinio projektavimo procese ir tuo pačiu mokosi projektuoti, susipažįsta su pagrindiniais verslo aplinkos veiksniais – rinkodara, finansais ir investicijų vertinimu, įgyja bendravimo, skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų įgūdžių. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinieriaus bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus statybos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus, savarankiškai projektuoti, sudaryti pastatų ir konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas ir atlikti jų skaičiavimą, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis statybinėmis bendrovėmis ir įstaigomis, taikyti pažangias technologijas, atlikti tyrimus, formuluoti ir spręsti problemas, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti statybos inžinieriaus darbą ir kvalifikaciją
- žinoti inžinerinio projektavimo procesą, esminius statybos inžinerijos principus ir analitinius metodus, aukštosios matematikos teorijas ir skaičiavimo metodus, braižybos ir vadybos pagrindus
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų darbą, dalykiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Statybos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinieriaus kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinieriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mokslo ir mokymo įstaigose, statybos ir statybos pramonės įmonėse statybos rangos darbų vadovu, rengiant organizacinį, techninį bei vadybinį darbą privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose, pastatų projektavimo įmonėse rengiant statinių projektų konstrukcinę dalį, mokslinio tyrimo ir valstybės kontrolės įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju