Mokymo programos
Vaidyba
Valstybinis kodas: 612W41006
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teatro bakalaurantūros, vaidybos studijų programa skirta rengti aktorius, išmanančius teatrinės kūrybos principus, gebančius kurti sceninius vaidmenis, analizuoti kūrybinį procesą ir meninį rezultatą, galinčius dirbti dramos teatruose, teatrinės kultūros srityje, kultūros sferoje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas, susijusiais su meniniais vaidybos srities gebėjimais.
Būsimieji teatro bakalaurai, aktoriai studijuoja 22 studijų dalykus - bendruosius universitetinius dalykus: užsienio kalbą, psichologiją, kultūros edukologiją, filosofiją, pasirenkamus socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų dalykus ir kt.; studijų pagrindų dalykus: elementariąją muzikos teoriją, pantomimą, fechtuotę, dramos teoriją, teatro ir muzikos istoriją, užsienio literatūrą, dailės ir kostiumų istoriją ir kt. ir specialybinius dalykus: vaidybą, scenos kalbą, scenos judesį, fechtavimą, šokį, dainavimą, grimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kūrybinė praktika, diplominių spektaklių praktika. Praktika skirta praktiniam kūrybinio proceso pažinimui ir įtvirtinimui, kurio metu kuriami vaidmenys. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Studijų programa baigiama 2 diplominiais spektakliais. Baigusiajam suteikiamas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir aktoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus teatro bakalaurantūros, vaidybos studijų programą studijas galima tęsti vaidybos, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teatro bakalauro, aktoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti teatro ir kino aktoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aktoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti įvairaus žanro literatūrinę medžiagą, dirbti su vaidmeniu, kurti sceninius charakterius, vesti vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio užsiėmimus, koncertus ir įvairaus pobūdžio renginius, šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo aktualijas taikyti praktikoje
- žinoti Lietuvos, Europos ir pasaulio teatrinės kultūros pasiekimus, sumaniai juos taikyti savo kūrybinėje veikloje, šalies politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo procesus, aktualijas
- mokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, savarankiškai planuoti savo darbą, bendrauti su spektaklio, renginio kūrėjais, kūrybiniais bei techniniais darbuotojais
Aktoriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vaidybos studijų programą.
Norintiems siekti teatro bakalauro kvalifikacinio laipsnio, aktoriaus profesinės kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei vaidybos srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aktoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję teatro bakalauro, aktoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais, valstybinėse, komercinėse ir privačiose įstaigose, rengiant ir vykdant įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju