Mokymo programos
Mechanikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H30003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti technologijos mokslo srities specialistus, suteikiant jiems išsilavinimą mechanikos inžinerijos kryptyje, kad jie turėtų pakankamų matematikos ir kitų fizinių mokslų, technologijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui, išsiugdytų gebėjimą tas žinias taikyti ir kurti naujas, įgytas technologijos mokslo žinias bei įgūdžius sugebėtų derinti su verslo ir vadybos pagrindais, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, būtų išsiugdę gebėjimą mokytis savarankiškai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinieriai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, kalbos kultūrą, užsienio kalbą; inžinerijos pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę grafiką, elektroniką; specialybinius dalykus: mašinų elementus, mechaninių sistemų projektavimą, mechatroninių sistemų elementus, technologinius įrenginius, technologinius procesus, inžinerinį projektavimą, gamybos technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta pramonės įmonėse baigiamajame studijų semestre. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su realia darbo aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus mechanikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti mechanikos inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mechanikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos kvalifikaciją, turi:
– gebėti taikyti pagrindinius mechanikos inžinerijos principus, projektuojant ir tobulinant chemijos, maisto, baldų, statybos ir kitose perdirbimo įmonėse naudojamus technologinius įrenginius, užtikrinti sklandų technologinės įrangos darbą gamybinio proceso metu, tvarkyti skyriaus arba padalinio techninę dokumentaciją, dirbti su specializuotomis kompiuterinėmis programomis, vykdyti numatytas darbų programas, atlikti tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų tyrimus ir konsultavimus, objektyviai vertinti situacijos sudėtingumo lygį ir priimti tinkamus sprendimus, laiku diagnozuoti smulkius gedimus ir juos operatyviai pašalinti, diagnozuoti sudėtingų gedimų priežastis, sudaryti remonto darbų sąmatą, numatyti gedimo šalinimo darbų planą, vykdyti periodinę įrangos patikrą
– žinoti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, naujas ir reikšmingas mechanikos inžinerijos, mechatronikos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas, žinoti ir laikytis visų įstatymuose numatytų darbo saugos reikalavimų, pagrindinius verslo aplinkos veiksnius – rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą
- mokėti bendrauti su specialistų ir nespecialistų aplinka, organizuoti komandinį darbą, efektyviai paskirstant funkcijas, pareigas, planuoti darbo laiką
Mechanikos inžinerijos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mechanikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mechanikos inžinieriais įvairiose pramonės įmonėse (maisto, chemijos, baldų, tekstilės ir kt.), konstruktoriais – projektuotojais projektavimo firmose, techniniais konsultantais, pramonės įmonių ar jos padalinių vadovais, projektų vadovais komercinėse įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju