Mokymo programos
Viešoji istorija
Valstybinis kodas: 612V10008
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Studentams sudarytos plačios pasirinkimo galimybės sudarant sąlygas rinktis tiek iš bendrųjų universitetinių (2 alternatyviai pasirenkamų dalykų blokai B1–B2, kurių apimtis – 12 kreditų) ir laisvai pasirenkamųjų (galimybė laisvai pasirinkti 2 dalykus iš viso universiteto mastu siūlomų dalykų, kurių apimtis 12 kreditų) studijų, tiek iš studijų krypties (5 alternatyviai pasirenkamų dalykų blokai A1–A5, kurių apimtis – 30 kreditų) dalykų, taip kryptingai įsisavinant reikalingas žinias, įgyjant specifinius gebėjimus ir įgūdžius.

Studijų programa yra humanitarinio pobūdžio kompleksinė fundamentinės ir taikomosios istorijos studijų programa.

Studijų programos išskirtinumas Lietuvos ir Europos kontekste atsiskleidžia: 1) organišku, subalansuotu fundamentinių ir taikomųjų kompetencijų ugdymu viso studijų proceso eigoje; 2) praktiškai ir antrepreneriškai orientuoto istorinio ugdymo integracijoje su svarbiausiais laisvųjų menų principais; 3) unikaliu tematiniu balansu (pagrindą sudaro visuomenės istorijos dalykai, tinkamą vietą užima kultūros ir supančios aplinkos istorijos dalykai); 4) tarpdalykiškumu; 5) išskirtine socialine partneryste.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Studijų programos absolventai galės tęsti magistrantūros studijas ne tik antrosios pakopos istorijos studijų programose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir kitose humanitarinio profilio ir socialinių mokslų magistrantūros studijose.

Absolventai galės dirbti istorikais tyrėjais akademinėse institucijose, archyvistais, kelionių vadovais, kultūrinio turizmo ekspertais, istorinių-kultūrinių projektų vykdytojais ir vadovais, istorinių-edukacinių renginių organizatoriais, muziejininkais, paveldo specialistais, etnokultūros specialistais, ekspertais viešojo sektoriaus įmonėse ir istorijos verslo firmose, privačiais istorijos tyrėjais ir kt.
 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju