Mokymo programos
Urbanistinė inžinerija
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Urbanistinės inžinerijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Urbanistinės inžinerijos specialistai padeda spręsti gyvenamo būsto ir kitas socialines problemas, plėtoti miestų ir kaimų infrastruktūrą. Šios studijų programos absolventai gali kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti miestų problemas, geba planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą, derinti susisiekimo ir inžinerinių tinklų įrengimą gyvenamosiose, pramonės ir kitose teritorijose, rengti teritorijų planavimo dokumentus bei investicinius projektus

Studijų procese, taikant įvairius studijų metodus, studentai įgyja reikalingų dalykinių žinių ir praktinių gebėjimų, sugeba savarankiškai parengti teritorijų planavimo projektus ir teisinius dokumentus, apibendrinti ir analizuoti urbanizuotų teritorijų problemas ir rasti jų sprendimų būdus. Urbanistikos inžinieriaus veiklą jie pažįsta ne tik iš organizuojamų ekskursijų į naujai urbanizuojamas ar rekonstruojamas teritorijas, bet ir atlikdami profesinę praktiką konkrečioje įmonėje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 KTU Statybos ir architektūros fakultetas turi pasirašęs ERASMUS bendradarbiavimo sutartis su 34 Europos Sąjungos šalių universitetais. Studijų metu galėsi dalyvauti studentų mainų programoje ir išvykti studijuoti į kitą ES šalies ar Turkijos universitetą. Taip pat turėsi galimybę ES šalyse atlikti profesinę praktiką, fakultete klausytis paskaitų anglų kalba kartu su studentais iš užsienio.

Pagrindiniai statybos pramonės sektoriai, susiję su urbanistinės inžinerijos bakalaurų poreikiu, yra miestų užstatymo planavimo, bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo, teritorijų inžinerinių tinklų įrengimo projektavimo, transporto srautų ir jo poveikio aplinkai modeliavimo sektoriai. Baigęs studijas galėsi dirbti specialistu projektavimo darbus atliekančiose kompanijose, savivaldybių įmonėse ir statybos projektų valdymo organizacijose, bankuose, draudimo įstaigose, nekilnojamojo turto agentūrose, tyrėju mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju