Mokymo programos
Kultūros ir medijų filosofija
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Kultūros filosofijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Parengti kultūros filosofijos specialistus, turinčius žinių iš filosofijos ir medijų teorijos, išmanančius medijų filosofijos problemas bei medijų funkcionavimą šiuolaikinės kultūros vizualinio posūkio kontekste, gebančius taikyti įgytas tarpdalykines žinias bei praktinius įgūdžius profesinėje veikloje ir konkuruoti darbo rinkoje. Kultūros filosofijos bakalaurai geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, kurti ir įgyvendinti audiovizualinius projektus, valdyti medijas; turi informacinių technologijų naudojimo įgūdžių, moka taikyti duomenų rinkimo ir analizės metodus eksperimentiniuose tyrimuose; geba raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms. Kultūros filosofijos bakalaurai studijuoja: filosofijos įvadą, antikos, viduramžių, Naujųjų amžių, XIX ir XX amžių, Rytų kultūros ir Lietuvos filosofiją, archainius mitus ir išmintį – Mesopotamijoje, Egipte ir Biblijoje, dramą nuo Aristotelio iki Lessingo, logiką, fenomenologiją, kultūros semiotikos įvadą, baltų simbolių intertekstualumą, kultūrologinę religijos semiotiką, medijų ontologiją, audiovizualinę kultūrą, muziką audiovizualinėse medijose, fotografinio vaizdo estetiką, performanso teoriją ir praktiką, interaktyvios komunikacijos filosofiją, socialinio teatro pedagogiką, medijų etiką, retoriką, mokslinio darbo pagrindus, kūrybinį rašymą, užsienio ir lotynų kalbas, pasirenkamus bendruosius universitetinius ir specializacijos dalykus. Atlieka pasirenkamąją praktiką: teatro, fotografijos, audio ir video, informacinių technologijų, rengia baigiamąjį bakalauro darbą. Įvykdžiusiems studijų programą ir apgynusiems baigiamąjį darbą suteikiamas kultūros filosofijos bakalauro laipsnis.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Įgyta kultūros filosofijos kvalifikacija suteikia galimybę dirbti valstybės ir savivaldybių valdymo struktūrose, kultūros įstaigose, verslo įmonėse medijų komunikacijos organizavimo ir viešųjų ryšių konsultantais, analitikais; spaudos, internetinės žiniasklaidos ir muzikos leidybos, kompiuterinio dizaino, informacinių technologijų bei kitų kūrybinių industrijų įmonių, rinkodaros ir reklamos agentūrų vadybininkais; radijo, televizijos ir kino prodiuseriais; tęsti studijas magistrantūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju