Mokymo programos
Lietuvių filologija ir kultūrinė antropologija
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Lietuvių filologijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Parengti filologijos specialistus, turinčius teorinių žinių iš humanitarinių mokslų, lietuvių filologijos bei kultūrinės antropologijos, gebančius taikyti šias žinias praktiškai, panaudojant bendrąją humanitarinę, lituanistinę ir kultūrologinę kompetencijas. Parengti specialistai turi teorinių žinių iš bendrųjų humanitarinių mokslų, lietuvių filologijos bei kultūrinės antropologijos, geba analizuoti lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros faktus ir tekstus, turi humanitarinių mokslų metodologinę – lingvistinę, literatūrologinę, kultūrologinę, tarpdalykinę – kompetenciją. Būsimieji filologai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus, suteikiančius bendrųjų žinių iš kitų sričių mokslų; studijų krypties dalykus, skirtus ugdyti filologinei-socialinei kompetencijai, formuoti profesinei terminijai, analizuoti kultūros ir literatūros sąsajoms bei pasaulinės ir lietuvių literatūros raidai, pažinti kalbos sistemai ir jos dėsningumams, plėtoti filologinei kompetencijai. Specialieji dalykai skirti teorinėms ir praktinėms kultūrinės antropologijos studijoms, siekiant gebėjimo analizuoti ir vizualizuoti įvairius kultūros reiškinius. Atliekamos dvi filologinės ir viena kultūrologinė praktika. Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro laipsnis.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti švietimo, kultūros, rekreacijos įstaigose kalbos tvarkytojais ar redaktoriais, administratoriais, referentais, kultūrinės antropologijos ir medijų specialistais, žurnalistais, atstovais spaudai ir ryšiams su visuomene; papildomai įgijus pedagogo profesinę kvalifikaciją, lietuvių kalbos, literatūros ir kultūrinės antropologijos mokytojais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju