Mokymo programos
Statinių ir parkų restauravimas
Valstybinis kodas: 612J93001
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Restauravimo ir konservavimo technologijų bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Pagrindinis programos tikslas – parengti specialistus, kurie galėtų esminiai pagerinti Lietuvos ir Baltijos regiono nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimo ir konservavimo darbų kokybę, užtikrinti miestų ir miestelių istoriškumo ir kultūrinio identiteto apsaugą, kokybišką kultūros paveldo objektų eksploataciją. 
Kiti tikslai - suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui su nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių, istorinio kraštovaizdžio architektūros, aplinkos planavimo, dizaino, miestų istorinių dalių architektūros ir kraštovaizdžio, viešųjų istorinių erdvių meniniu tvarkymu susijusiose srityse ir išugdyti plačios erudicijos, kūrybišką ir kritiškai mąstančią asmenybę. Statinių ir parkų restauravimo studijų programos pirmosios pakopos nuolatinių studijų programoje numatomi privalomi studijų dalykai sudaro 225 kreditų arba 93,75 proc. Studijų apimties, alternatyviniai dalykai – 35 kreditus arba 14,6 proc. studijų apimties. Privalomų dalykų studijos užtikrina, kad studentas įgis žinių ir įgūdžių reikalingų restauratoriaus specialybei. 
Alternatyvių ir pasirenkamų dalykų studijos yra skirtos išvystyti studentų erudiciją, išprusimą ir įgauti papildomų žinių bei įgūdžių pasirinktoje studijų srityje. Laisvai pasirenkamus bendrojo lavinimo dalykus studentai renkasi iš bendro universiteto siūlomo pasirenkamų studijų dalykų sąrašo. 
Statinių ir parkų restauravimo pagrindinių studijų baigiamasis darbas rengiamas remiantis šiuo metu pradėtu rengti leidiniu „Metodinės rekomendacijos Statinių ir parkų restauravimo bakalauro studijų programos baigiamajam darbui rengti“, kuris bus pateiktas spaudai 2013 m., ir Bendraisiais reikalavimais studijų programoms.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Absolventai, užbaigę studijas pagal šią „Statinių ir parkų restauravimo“ studijų programą, galės dirbti įvairiose valstybinėse, administracinėse, aplinkosauginėse, architektūrinio projektavimo, urbanistinio projektavimo, teritorijų planavimo ir aplinkos tvarkymo, želdynų formavimo ūkinėse struktūrose, taip pat studijuoti kraštovaizdžio architektūros, kraštovaizdžio archeologijos ir atitinkamose restauravimo antros pakopos studijų programose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju