Mokymo programos
Socialinė ekonominė geografija ir regionistika
Valstybinis kodas: 612L70001
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų tikslas-ruošti visuomenės geografijos specialistus, mokančius tirti, analizuoti, valdyti, modeliuoti visuomenės ir ūkio socialines ekonomines problemas, nustatyti problemų erdvines priežastis, jų sprendimuose taikyti darnios plėtros principus. Ruošti regionų plėtros specialistus, gebančius kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas, įgyvendinti nacionalines ir ES regionų plėtros programas. Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų absolventas turi socialinės ir ekonominės geografijos, regionistikos ir regioninių tyrimų metodų, demografijos, Lietuvos geografijos, politinės geografijos ir geopolitikos, kraštotvarkos, teritorinio planavimo, vadybos, ekonomikos, politikos, sociologijos, teisės, viešojo administravimo žinių. Geba atlikti socialinių ekonominių procesų kartografavimą, tiriamus reiškinius analizuoti GIS metodais, atlikti situacijos ekspertinę analizę, atlikti gyventojų socialines apklausas, dirbti su statistinių duomenų bazėmis, SPSS programa, susipažinęs su Lietuvai kaimyninių valstybių geografija. Studijų metu įgytos žinios pritaikytos atliekant mokomąją, tolimąją ir specialiąją praktikas, išlavinta profesinė anglų kalba. Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regionų plėtros agentūrose, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius projektus. Gali tęsti antrosios pakopos studijas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regionų plėtros agentūrose, nacionaliniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugoje, gali būti geografijos mokytojais, dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, analitikais, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, konsultantais įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius projektus. Gali tęsti studijas antrosios pakopos studijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju