Mokymo programos
Radiologija
Valstybinis kodas: 612B82001
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4

Anotacija arba apibūdinimas

 Radiologas – tai specialistas, gebantis panaudoti naujausias medicinos technologijas, dirbantis su rentgeno, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso, angiografijos, radionuklidinės, spindulinės terapijos, ultragarso įranga. Žino ir moka paruošti darbo vietą ir priemones radiologinėms procedūroms atlikti, užtikrina kokybės reikalavimus, prisideda prie racionalesnio ir efektyvesnio sveikatos sistemos išteklių naudojimo. Toliau studijas galima tęsti Medicinos fizikos magistrantūros studijų programoje. Radiologijos technologas turi gebėti: atlikti plataus spektro diagnostinių tyrimų/radioterapijos procedūras, teikti pagalbą pacientams, kuriems reikalingas klinikinis vaizdinis tyrimas bei radioterapija; žinoti radiologinę techniką, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo, medicinos etikos disciplinas; naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, atlikti mokslinius tyrimus, kontroliuoti ir užtikrinti laboratorinių tyrimų kokybę visais laboratorinių tyrimų atlikimo etapais, palyginti tyrimų rezultatus su norma atsižvelgus į naudojamą laboratorinę įrangą, analizuoti tyrimų rezultatus, išmanyti žmogaus normalią ir patologinę anatomiją ir fiziologiją, vertinti vaistų įtaką rezultatams, registruoti tyrimų rezultatus, teikti informaciją įstatymų nustatyta tvarka, kelti hipotezes, tyrimo uždavinius bei tikslus, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti gautus duomenis, rašyti mokslinio pobūdžio išvadas; mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Įgyta radiologijos technologo kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra reglamentuota profesijų sąraše, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais ir nurodymais. Baigę Radiologijos studijas, galės savarankiškai arba specialistų komandoje dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti radiologijos paslaugas, taip pat mokslinėse biomedicininėse laboratorijose, sveikatos apsaugos, švietimo sistemos įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju