Mokymo programos
Buitinių Paslaugų Teikėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330034719
Kodas pagal ISCED: 31334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (buitinių paslaugų teikimo technologijų, verslo įmonės organizavimo, buhalterinės apskaitos, mokesčių ir prekybinio skaičiavimo, darbo kompiuteriu, kasos aparatais, darbo su klientais, raštvedybos, verslo ir darbo teisės, buitinių paslaugų įrengimų ir prietaisų naudojimo, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos buitinių paslaugų organizatoriaus mokymo programą bus mokoma bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių), baigiamoji (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų praktinio mokymo dirbtuvėse, siuvimo, mezgimo, drabužių valymo, prekybos įmonėse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Buitinių paslaugų verslo organizatorius dirba jau įsteigtoje valstybinėje/privačioje buitinių paslaugų įmonėje arba steigia savo įmonę ir organizuoja jos veiklą. Jo veiklos pobūdis priklauso nuo įmonės specifikos: tai gali būti cheminio valymo, siuvimo, mezgimo, raktų gamybos, avalynės taisymo įmonė ir pan. Turi išmanyti apie įvairių pluoštų savybes, siuvimo, mezgimo, skalbimo ir kitų įrenginių bei technologijų ypatybes, darbo specifiką, padėtį rinkoje. Buitinių paslaugų verslo organizatorius sudaro įmonės verslo planą bei rūpinasi jo įgyvendinimu. Rūpinasi paslaugų reklamos organizavimu. Užsako reikalingas medžiagas ir įrangą. Tvarko su verslu susijusią dokumentaciją pagal galiojančius LR įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir Europos Sąjungos reikalavimus, veda įmonės veiklos apskaitą. Dirba kompiuteriu, bendrauja su šalies ir užsienio partneriais, sudaro sutartis. Finansinių operacijų vykdymas bei darbo dinamika kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus buitinių paslaugų verslo organizatoriaus profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą buitinių paslaugų verslo organizatoriaus darbą lemia verslo vadybos, apskaitos, šalies ekonomikos išmanymas, etikos principų taikymas bendraujant su klientais, užsienio kalbos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir pan. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip iniciatyvumas, atvirumas naujovėms, mokėjimas bendrauti, moralumas, gebėjimas greitai priimti sprendimus. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (reakcijos greitis, dėmesio palaikymas, kalbos aiškumas, nuovokumas ir kt.). Buitinių paslaugų verslo organizatoriaus darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto mąstymo žmonėms, taip pat turintiems rimtų regos, klausos ir kitų sveikatos sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Buitinių paslaugų verslo organizatoriaus profesija yra paklausi. Šios srities darbuotojų poreikis auga plečiantis buitinių paslaugų sferai Lietuvoje: kuriasi vis daugiau smulkių privačių įmonių, kurioms reikia kvalifikuotų darbuotojų. Iniciatyvus specialistas gali įkurti savo buitinių paslaugų verslo įmonę. Ši profesija artima smulkaus verslo organizatoriaus, įmonių komersanto ir kt. profesijoms. Jos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Telšių regioninis profesinio mokymo centras Telšių r. S. Daukanto g. 6B, Varniai
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Klaipėda Puodžių g. 10
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Vilnius Didlaukio g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju