Mokymo programos
Pastatų Inžinerinės įrangos Montuotojas
Valstybinis kodas: 330058214
Kodas pagal ISCED: 31358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

Programos tikslas:
parengti specialistą, kuris galėtų kvalifikuotai ir savarankiškai atlikti pastatų inžinerinių įrenginių (šildymo, vandentiekio,nuotekų bei vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų) montavimo ir eksploatavimo darbus.
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (pastatų konstrukcijos ir jų inžinerinės įrangos, vandens, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo ir ventiliacijos bei oro kondicionavimo sistemų paskirties, sistemų gamybos ir montavimo technologijų, žaliavų, braižybos ir sistemų schemų skaitymo, bendrosios šaltkalvystės, vamzdžių, vamzdžių jungiamųjų dalių parinkimo, ortakių bei jų dalių išklotinių apskaičiavimo ir gamybos, vėdinimo ortakių ir vamzdynų montavimo, sujungimo detalių gamybos, šildymo sistemos, karšto ir šalto vandentiekio montavimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei nuotekų sistemos montavimo, suvirinimo elektra ir dujomis, tvirtinimo detalių panaudojimo, pastatų inžinerinių sistemų derinimo, remonto ir priežiūros, pramoninės sanitarijos reikalavimų, informacinių technologijų, gamtos ir darbų saugos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios praktikos (29 savaičių trukmės.) ir baigiamoji praktika (19 savaičių.) atliekamos mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, šildymo sistemų, vėdinimo, oro kondicionavimo, karšto ir šalto vandentiekio bei nuotekų sistemų montavimo ir eksploatavimo įmonėse, kitose pramonės įmonėse.
Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikaciniai egzaminai. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminus nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Baigiamąjį kvalifikacinį įvertinimą sudaro specialybės teorinių žinių ir specialybės praktinių įgūdžių įvertinimas. Išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus suteikiama pastatų inžinerinės įrangos montuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas. Įvykdžius bendrojo lavinimo mokymo programą ir išlaikius brandos egzaminus - brandos atestatas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.

Sėkmingai baigęs pastatų inžinerinės įrangos montuotojo programą moksleivis įgyja pastatų inžinerinės įrangos montuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
atkikti šaltkalviško apdirbimo operacijas;
atlikti reikalingų vamzdžių, jungiamųjų dalių, vamzdinės armatūros asortimento bei pagalbinių medžiagų parinkimą;
atlikti vamzdžių detalių ir ortakių gamybą, vamzdynų ir ortakių sujungimą;
atlikti šildymo, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų ir vėdinimo bei oro kondicionavimo sistemų montavimą;
atlikti pastatų inžinerinės įrangos priežiūrą ir remontą;
atlikti suvirinimo darbus dujomis ir elektra;

1.Darbo aprašymas
pastatų inžinerinės įrangos montuotojas montuoja naujas šildymo, vėdinimo,oro kondicionavimo, karšto ir šalto vandentiekio bei nuotekų sistemas naujuose pastatuose. Tos pačios sistemos gali būti montuojamos ir renovuojamuose pastatuose.Atlieka vidutinio sudėtingumo remonto ir techninės priežiūros darbus eksploatuojamiems įrenginiams.
Darbo metu daug tenka naudotis specialiais mechanizuotais įrankiais, taikyti naujas technologijas, visa tai smarkiai palengvina ir padaro patrauklių inžinerinės įrangos montuotojo darbą.

2.Profesinės perspektyvos.
asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje pastatų inžinerinės įrangos montuotojo kvalifikaciją gali dirbti įmonėse, kurios atlieka montavimo darbus mažesniuose ar didesniuose objektuose, atskiruose renovuojamuose pastatuose, gali steigti savo įmonę ir vadovauti kelių žmonių grupės darbui.
Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, galima specializuotis vienos atskiros sistemos montavimo darbuose (pav. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir t.t )Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Šiaulių profesinio rengimo centras Šiauliai Gardino g. 4
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju