Mokymo programos
Agroserviso Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330062102
Kodas pagal ISCED: 31362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas


1. Programos poreikio pagrindimas:
Įsigyti ir pilnai išnaudoti modernią žemės ūkio techniką gali tik stambūs ūkiai. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiausia smulkių ūkių, kurie patys reikiamos technikos įsigyti nepajėgia. Jiems reikalinga agroserviso įmonių pagalba. Pilnavertę paslaugą gali suteikti tik aukštos kvalifikacijos agroserviso darbuotojas.
2. Programos tikslas:
Parengti agroserviso darbuotoją, kuris sugebėtų dirbti visus mechanizuotus žemės ūkio darbus, išmanytų ž.ū. kultūrų auginimo technologijas, gebėtų dirbti su modernia ž.ū. technika, sugebėtų ją tinkamai prižiūrėti, eksploatuoti. Agroserviso darbuotojas turėtų sugebėti atlikti transportavimo paslaugas, aplinkotvarkos paslaugas su mini technika, mokėti bendrauti su paslaugų užsakovais.
3. Programos statusas:
Tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali vykdyti mokymus visos institucijos, turinčios licenciją.

Agroserviso darbuotojo mokymo programos anotacija

1. Mokymosi turinys:

Mokomasi:
1.1. Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1.1. Specialiųjų dalykų teorijos:
Agronomijos pagrindų; augalininkystės; mechanizuotų darbų technologijos; automobilių, traktorių ir ž.ū. mašinų sandaros; automobilių, traktorių, ž.ū. mašinų ir mini technikos techninės priežiūros; kooperacijos pagrindų; ūkio kraštovaizdžio tvarkymo; kelių eismo taisyklių; darbuotojų saugos ir sveikatos.
1.1.2. Praktinių įgūdžių:
mechanizuotų ž.ū. darbų atlikimo; automobilių, traktorių, ž.ū. mašinų ir mini technikos variklių, mazgų, agregatų ardymo, surinkimo ir jų keitimo darbų; automobilių ir traktorių vairavimo; automobilių, traktorių, ž.ū. mašinų ir mini technikos TP atlikimo; ūkio aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų atlikimo.

1.2. Bendrųjų dalykų:
Ekonomikos ir verslo pagrindų; civilinės saugos.

1.3. Bendrakultūrinių dalykų:
Dorovinio ugdymo (tikybos arba etikos); valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos; kūno kultūros.

1.4. Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą (3 pakopa).

2. Specializacijos ir jų turinio apibūdinimas:

Specializacijų nėra.

3. Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmės ir vietų apibūdinimas:
Mokomosios praktikos (29 savaičių trukmės) atliekamos mokyklos dirbuvėse, laboratorijose ir mokomąjame ūkyje; baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama agroserviso įmonėse, stambiuose ūkininko ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse.

4. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas:
Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai.Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
Baigus agroserviso darbuotojo mokymo programą įgyja agroserviso darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
1. auginti ž.ū. kultūras, laikantis technologinių reikalavimų;
2.atlikti automobilių, traktorių, ž.ū. mašinų ir mini technikos variklių, mazgų, agregatų ardymo, surinkimo ir jų keitimo darbus;
3.vertinti mašinų techninę būklę ir atlikti techninę priežiūrą;
4. dirbti su įvairia žemės ūkio technika ir atlikti mechanizuotus ž.ū. kultūrų auginimo darbus;
5.saugiai vairuoti traktorius, automobilius ir ž.ū. mašinas;
6. teikti aplinkotvarkos paslaugas;
7.steigti kooperatyvą;
1. Darbo aprašymas.

Agroserviso darbuotojas dirba agroserviso įmonėse. Jis dirba su įvairia žemės ūkio technika ūkininkų ūkiuose, atlikdamas įvairius mechanizuotus žemės ūkio kultūrų auginimo darbus. Atlieka transportavimo darbus, aplinkotvarkos darbus su mini technika. Agroserviso darbuotojas atlieka įvairios technikos techninę priežiūrą, paruošia ją darbui ir tinkamai eksploatuoja.

2. Profesinės perspektyvos.

Asmuo, įgyjęs agroserviso darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti agroserviso įmonėse, ž.ū. bendrovėse, ūkininkų ūkiuose. Gali steigti savo agroserviso įmonę, kurti kooperatyvą arba dalyvauti kooperatyvų veikloje. Kadangi įgyja vidurinį išsilavinimą, gali toliau tęsti studijas aukštesniojoje arba aukštojoje mokykloje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kėdainių profesinio rengimo centras Kėdainių r. Šėtos g. 105
Gruzdžių žemės ūkio mokykla Šiaulių r. Jaunimo g. 1, Gruzdžių mstl.
Mažeikių politechnikos mokykla Mažeikių r. Ventos g. 18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju