Mokymo programos
Miško darbininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 330062304
Kodas pagal ISCED: 31362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti miško darbininkus, gebančius auginti miško sodmenis, atlikti miško želdymo, žėlimo skatinimo, įvairios rūšinės sudėties medynų formavimo darbus, taikyti miško ir miško produkcijos apsaugos nuo ligų, kenkėjų priemones, gesinti miško gaisrus, modernia technika vykdyti kirtimus, teisingai įvertinti medienos kokybę ir racionaliai supjaustyti stiebus.
Siekiant šių tikslų būsimieji miško darbininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi sodmenų auginimo, žemės dirbimo, miško atkūrimo, miško ūkinės botanikos, pagrindinių miško kirtimų, miškotyros pagrindų, medynų formavimo, apvaliosios medienos pagrindų, geodezinių matavimų, motorinių instrumentų ir jų panaudojimo, pirminio medienos apdirbimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomojoje eksperimentinėje urėdijoje, miškų urėdijose ir rangovinėse organizacijose. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami žemės dirbimo, sodmenų auginimo ir priežiūros ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama miško darbininko kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus miško darbininko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės studijų krypties programas.
Miško darbininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miško darbininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti miško darbininku.
Asmuo, įgijęs miško darbininko kvalifikaciją, turi:
gebėti auginti sodmenis, želdinti mišką, skatinti savaiminį miško žėlimą, įveisti mišką nenaudojamuose žemės ūkiui plotuose, dirbti miško ūkio darbų mechanizmais ir įrankiais, ugdyti įvairios rūšinės sudėties ir struktūros medynus, saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę, saugoti mišką nuo gaisrų bei gesinti kilusius gaisrus, prižiūrėti ir saugoti miško objektus ir miško produkciją, vykdyti pagrindinio naudojimo kirtimus;žinoti apsaugos priemonių nuo ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimų taikymą, medienos ruošos technologijas, augalinių žaliavų paruošimą, miško augimo ir formavimosi dėsningumus ir juos suprasti;mokėti kruopščiai, savarankiškai ir atsakingai dirbti, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Miško darbininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal miško darbininko mokymo programą.
Norintiems siekti miško darbininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję miško darbininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti miško darbininku valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose organizacijose (pvz., kooperatyvuose), miško darbus atliekančiose įmonėse, įgiję patirties, gali vadovauti grupės darbui.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Pasvalio r. Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju