Mokymo programos
Tarptautinių Vežimų Vairuotojo Ekspeditoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 330084020
Kodas pagal ISCED: 31384
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Lietuvoje 1100 įmonių dirba tarptautinių vežimų srityje (asociacijos „LINAVA" duomenys). Tarptautinių vežimų vairuotojų- ekspeditorių paklausa darbo rinkoje yra labai didelė. Įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos 2003-07-15 direktyvą dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos, parengta programa įgalina rengti tarptautinių vežimų vairuotojus pagal ES reikalavimus. Plečiantis vežimų srautams ir apimtims, auga krovinių transporto priemonių skaičius ir vairuotojų poreikis.
2. Programos tikslas:
Parengti specialistą, galintį dirbti įmonėse, užsiimančiose tarptautinių vežimų veikla, sugebantį vežti ir pristatyti krovinius tarptautiniais maršrutais, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, mokantį atlikti automobilių ir autotraukinių techninės priežiūros darbus ir sugebantį dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autotraukinių sandaros, automobilių remonto ir techninės priežiūros,muitinės procedūrų, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos ir etikos, specialybės užsienio kalbos, aplinkos apsaugos ir ekologijos, transporto geografijos, techninės braižybos, kelių ir saugos eismo taisyklių, transporto logistikos, racionalaus važiavimo, kelių transporto informacinių ryšio priemonių, krovinių vežimų kelių transportu, ,darbuotojų saugos ir sveikatos.
1. 2.praktinių įgūdžių:
Saugiai ir racionaliais vairuoti C, CE kategorijos transporto priemones įvairiomis sąlygomis, tvarkyti krovinių vežimo dokumentus, naudotis navigacinėmis ir ryšio priemonėmis, laikytis vairuotojo darbo ir poilsio režimo bei ergonomikos normų, pildyti krovinių vežimo dokumentus, pakrauti transporto priemonę, laikantis saugos ir eksploatavimo reikalavimų, tvarkyti muitinės dokumentus, taikyti su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų reikalavimus, bendrauti užsienio kalbomis, naudotis automobilio techninėmis instrukcijomis, atlikti techninės priežiūros darbus, saugiai ir ekologiškai švariai pakeisti automobilio agregatų mazgus, gaminti ir taisyti nesudėtingas detales naudojantis šaltkalvio įrankiais.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Nėra
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinio ugdymo programą ( 3 pakopa)

2. . Mokomosios (40 savaičių trukmės) ir baigiamoji praktika (15 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse , transporto įmonėse, kurios užsiima tarptautiniu krovinių vežimu.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašasProfesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus programą įgyja tarptautinių vežimų vairuotojoekspeditoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
- saugiai dirbti;
- skaityti brėžinius ir schemas;
- atlikti techninius matavimus;
- parinkti konstrukcines ir eksploatacines medžiagas;
- atlikti šaltkalvio darbus;
- nustatyti ir šalinti nesudėtingus automobilio ir autotraukinio gedimus;
- pakeisti susidėvėjusius (sugedusius) mazgus;
- atlikti automobilio ir autotraukinio techninės priežiūros darbus;
- paruošti automobilį ir autotraukinį tarptautiniam krovinių vežimui;
- atlikti transporto ekspedicines operacijas;
- naudotis informacinėmis ir ryšio priemonėmis, kelių žemėlapiais;
- bendrauti užsienio kalbomis;
- vairuoti C, CE kategorijos kelių transporto priemones;
- vairuoti autotraukinius įvairiomis eismo sąlygomis.

1.Darbo aprašymas
Tarptautinių vežimų vairuotojas-ekspeditorius dirba įmonėse, užsiimančiose tarptautinių vežimų veikla. Jis vairuoja C, CE kategorijos transporto priemones, jas pakrauna, veža ir pristato krovinius tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinių vežimo dokumentus, atlieka automobilio ir autotraukinio techninės priežiūros darbus, gamina ir taiso nesudėtingas detales.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus kvalifikaciją gali dirbti transporto įmonėse, užsiimančiose krovinių vežimu. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo įstaigose, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Mokyklos direktoriusRamūnas Zlatkus
2007-03-27

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas
2007-03-27 A.Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju