Mokymo programos
Aukštalipio Gelbėtojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 360086115
Kodas pagal ISCED: 32186
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Vystantis Lietuvos Respublikos ekonomikai didėja statybų apimtys, aukštų statinių kiekis. Statyboms, remonto bei montavimo darbams naudojami įvairūs kėlimo įrenginiai, kuriuose dirba žmonės. Darbas aukštyje sukelia potencialų pavojų. Tai liudija nelaimingų atsitikimų statistika. Žmones, patekusius į bėdą aukštyje reikia gelbėti specialiomis priemonėmis ir būdais, o taip pat turėti parengtus gelbėtojus.
Mokymo programos tikslas supažindinti besimokančius su galimais pavojais vykdant gelbėjimo darbus aukštyje, su saugaus gelbėjimo aukštyje organizavimo principais, priemonėmis, reikalingomis gelbėtojų ir nukentėjusiųjų saugumui užtikrinti, su alpinizmo elementais ir taisyklėmis, atliekant gelbėjimo darbus ant laikinų, nestabilių ir dalinai sugriuvusių konstrukcijų.
Ši mokymo programa parengta atsižvelgiant į darbdavių poreikį ir vadovaujantis Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendraisiais reikalavimais. Ji skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją, ne jaunesniems kaip 18 m. ir ne vyresniems kaip 55 m. Be to, besimokantys asmenys turi pristatyti medicininės tarnybos pažymą apie sveikatos būklę, leidžiančią dirbti aukštyje. Mokymosi trukmė numatyta 90 val. Teoriniam mokymui skiriama 36 val., praktiniam - 54 val. Programą galima naudoti kartu su ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją suteikiančia mokymo programa.
Asmenys, baigę mokymą pagal šią programą, turi mokėti gelbėti žmones aukštyje panaudojant technines ir alpinizmo priemones.
Asmenims, baigusiems mokymą pagal šią programą, ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodami mokymo programos baigimo pažymėjimai (kodas 1114). Klausytojams, kurie dėl tam tikrų priežasčių nepilnai įvykdė mokymo programos reikalavimus, išduodama pažyma, kad jie mokėsi kursuose.
Asmenys, neišlaikę baigiamojo egzamino, turi galimybę ji laikyti iš naujo, bet ne anksčiau kaip po dviejų savaičių.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju