Mokymo programos
Vagonų Tikrintojo Remontininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 361084018
Kodas pagal ISCED: 33384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 8 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija
Viena iš svarbiausių saugaus traukinių eismo sąlygų yra tvarkinga riedmenų būklė, sisteminga riedmenų būklės kontrolė, savalaikis remontas, taip pat patikimas gabenamų, ypač atviruose riedmenyse, krovinių tvirtinimas, pakrovos gabaritų prisilaikymas. Kad išvengti eismo saugumo pažaidų, krovinių sugadinimo, riedmenų būklė, krovinių pakrovos ir tvirtinimo patikimumas, riedmenų komercinis stovis (sandarus durų uždarymas, stogo tvarkingumas, plombų stovis ir kt.) yra nuolat tikrinami. Atliekama taip vadinama traukinių ar atskirų vagonų techninė ir komercinė apžiūra. Iki šio laiko techninę ir komercinę apžiūrą atlikdavo skirtingi darbuotojai - vagonų tikrintojai ir traukinių priėmėjai. Restruktūrizuojant Lietuvos geležinkelius, siekiant didinti darbo našumą, šis darbas pavestas vienam darbuotojui - vagonų tikrintojui.
Programos tikslas - parengti darbuotoją, sugebantį atlikti techninę ir komercinę traukinių ir pavienių vagonų apžiūrą bei smulkų remontą, bandyti stabdžius, tvarkyti savo darbo vietą, sukabinti ir atkabinti vagonus, suteikti pirmąją medicininę pagalbą
Mokymo programa yra nauja, pirmo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti darbo rinkos profesinio mokymo programa, skirta mokyti asmenis, sulaukusius 18 metų.
Programos mokymosi apimtis yra 320 val. Tai atitinka 8 savaičių suaugusiųjų asmenų mokymosi trukmę. Programoje siūlomas teorinio mokymo režimas 40 akademinių valandų per savaitę, nes mokysis jau suaugę žmonės. Apie 40% mokymui skirto laiko numatoma teoriniam mokymui. Teorinio mokymo metu suteikiamos bendrosios žinios apie geležinkelių transportą, pagrindinis teorinio mokymo skyrius vagonų tikrintojo remontininko darbo organizavimas ir komercinės bei techninės apžiūros technologija. Mokantis supažindinama su techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, signalizacijos ir eismo taisyklėmis (apimtyse, nustatytose Valstybinės geležinkelių inspekcijos), eismo saugos reikalavimais bei ekonomikos ir teisės žinių pagrindais. Įvertinant padidinto pavojingumo darbo sąlygas, ypatingas dėmesys skiriamas darbų saugai ir priešgaisrinei apsaugai.
Vagonų tikrintojo remontininko darbe didelę reikšmę turi praktiniai įgūdžiai, todėl didesnioji mokymo dalis skiriama praktiniam mokymui. Praktinis mokymas vedamas geležinkelio stotyse, kuriose yra galimybė įtvirtinti visus teorinio mokymo skyrius. Praktiniam mokymui vadovauja stoties vyriausiasis inžinierius arba, kai jo nėra, stoties viršininkas.
Išklausius visą teorinio mokymo kursą ir atlikus visą praktinio mokymo kursą, vagonų tikrintojo remontininko rengimas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai išlaikę egzaminą asmenys įgyja teisę dirbti vagonų tikrintoju remontininku ir jiems išduodamas Valstybės pripažintos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 1500).
Anotaciją parengė Algirdas Alfonsas Kliorė.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju