Mokymo programos
Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa
Valstybinis kodas: 362052501
Kodas pagal ISCED: 33352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 28 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa skirta parengti autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojus, gebančius dirbti su automobilio elektros įrengimų sistemomis, sutaisyti ir sureguliuoti mazgus ir agregatus, atlikti automobilio remonto ir techninės priežiūros darbus.
Siekiant šių tikslų būsimieji autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, elektrotechnikos pagrindų, medžiagų pažinimo, bendrosios šaltkalvystės, automobilio sandaros, diagnozavimo ir matavimo priemonių, autotransporto priemonių elektros įrenginių sandaros, kompiuterinio raštingumo pagrindų, užsienio kalbos, profesinės etikos ir psichologijos, verslo pradmenų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 2 savaitės; antrasis etapas – autotransporto remonto įmonėse, autoservisuose, kurio trukmė – 10 savaičių. Visa praktinio mokymo trukmė – 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami transporto elektros įrengimų, automobilių remonto ir reguliavimo gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo kvalifikacija.
Baigus autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos srities, variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posričio arba, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.
Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių remontininku.
Asmuo, įgijęs autotransporto priemonių elektros įrengimų sistemų taisytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti parinkti elektros matavimo prietaisus, atlikti srovės šaltinių, paleidimo, maitinimo, uždegimo, stabdžių, aušinimo sistemų elektros įrenginių techninę priežiūrą, išardyti ir surinkti generatorius, starterius, elektros variklius, papildomuosius mechanizmus, išbandyti sutaisytus automobilio elektros įrenginius;
žinoti automobilio eksploatavimo medžiagų žymėjimą, savybes, pagrindinius plastmasių, izoliavimo ir kitų nemetalinių medžiagų apdirbimo būdus, automobilių elektroninių valdymo sistemų tipus, sandarą, kaip jos veikia, automobilio mechanizmų ir sistemų gedimų požymius, automobilio elektros įrenginių sandarą, gedimų priežastis ir taisymo technologijas, pagrindines informacinių technologijų sąvokas, elektrosaugos reikalavimus, mokėti skaityti brėžinius, elektros schemas,;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, turėti gerą akių, rankų ir pirštų judesių koordinaciją, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal autotransporto priemonių elektros įrengimų sistemų taisytojo mokymo programą.
Norintiems siekti autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję autotransporto priemonių elektros įrengimų sistemų taisytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose autotransporto remonto įmonėse ar autoservisuose
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Vilkijos žemės ūkio mokykla Kauno r. Čekiškės g. 128, Vilkija
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju