Mokymo programos
Drabužių Pardavėjo Konsultanto Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034103
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos
1.Programos poreikio pagrindimas:
Atlikus tyrimą Vakarų Lietuvos regiono drabužių ir audinių parduotuvėse dėl drabužių pardavėjo - konsultanto poreikio, nustatyta:
1.1.Drabužių parduotuvėse vis labiau populiarėja taisymo paslauga.
1.2.Kvalifikuotai konsultuoti pirkėjus reikalingi specialistai, turintys siuvimo, konstravimo, meninio komponavimo žinių.
1.3.Audinių pardavėjoms reikalingos siuvėjo kompetencijos, parenkant medžiagą bei nustatant jos kiekį.
2.Programos tikslas:
Parengti specialistą, kuria sugebėtų parinkti, komplektuoti ir pritaikyti drabužius vartotojui, taisyti drabužius, parduoti drabužius ir audinius, mokėtų bendrauti su klientais, gebėtų dirbti savarankiškai ir komandoje.
3.Programos statusas:
Tai nauja 3-ioko profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų, turinčių licenciją, steigėjų.

Programos anotacija:

1. Mokymosi turinysPagal šią programą bus mokomasi:
3.1. Bendrųjų dalykų:
oekonomikos ir verslo pagrindų;
ocivilinės saugos.
3.2. Specialybės dalykų teorijos:
oprekių mokslo;
orinkodaros;
odrabužių konstravimo pagrindų;
odrabužių kompozicijos ir spalvotyros;
odarbuotojų saugos ir sveikatos;
ospecialybės užsienio kalbos.
3.3. Specialybės dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
odarbo su kasos aparatu;
osiuvimo pradmenų;
ojuosmeninių drabužių siuvimo;
opetinių drabužių elementų siuvimo;
opetinių drabužių siuvimo;
odrabužių taisymo.
3.4. Specialybės dalykų praktinių įgūdžių:
oinformatikos;
odrabužių pardavimo konsultavimo.
3.5. Bendrakultūrinių dalykų:
ovalstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos;
okūno kultūros;
oprofesinės etikos.
2. Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmės ir vietų apibūdinimasMokomoji praktika - specialybės dalykų praktinis mokymas atliekamas mokyklos dirbtuvėse.
Drabužių pardavimo konsultavimo praktinis mokymas atliekamas drabužių prekybos įmonėse pagal sutartis. Gamybinė praktika (12 savaičių trukmės) atliekama drabužių prekybos įmonėse, drabužių taisymo ateljė.
3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimasBaigiamuosius kvalifikacijos egzaminus nustatyta tvarka vykdo Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių (teorinės ir praktinės). Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų mokymo programoje numatytų veiklos sričių.
Praktinio egzamino metu patikrinama mažiausiai trys iš šių pagrindinių kompetencijų: paruošti darbo vietą, paruošti darbui įrenginius ir inventorių, paruošti prekes pardavimui, komponuoti drabužius iš atskirų dalių, taisyti drabužius, pildyti dokumentus, dirbti elektroniniu kasos aparatu. Iš kitų kompetencijų mažiausiai viena patikrinama pasirinktinai. Praktinio egzamino metu vertinami bendrieji mokinio gebėjimai.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas:

1. Įgyjamos kompetencijosSėkmingai baigę drabužių pardavėjo konsultanto mokymo programą įgyja siuvėjo pardavėjo kvalifikaciją ir šias kompetencijas:
oparuošti darbo vietą;
oparuošti darbui įrenginius ir inventorių;
oparuošti prekes pardavimui;
oorganizuoti paslaugų teikimą;
oparuošti drabužį primatavimui, primatuoti ir tikslinti pagal užsakovo figūrą;
oatlikti drėgninio šiluminio apdorojimo darbus;
oatlikti rankinius siuvimo darbus;
osiūti mašinines siūles, apdoroti atskiras drabužio dalis;
osujungti drabužio dalis į gaminį, atlikti apdailą;
onustatyti žmogaus figūros tipą;
okomponuoti drabužius iš atskirų dalių;
opritaikyti drabužį vartotojui;
otaisyti drabužius;
opriimti prekes;
opildyti dokumentus;
odirbti elektroniniu kasos aparatu;
oklasifikuoti drabužius ir audinius;
oapskaičiuoti prekių kainas, nuolaidas.
2. Darbo aprašymasDrabužių pardavėjas - konsultantas dirba drabužių, audinių parduotuvėse, bei gali dirbti drabužių taisymo ateljė. Jis parenka, komplektuoja ir pritaiko drabužius vartotojui, nustato reikiamą audinio kiekį gaminiui ir parenka audinį, parduoda drabužius ir audinius, nustato drabužio defektus ir taiso drabužius pagal kliento pageidavimą, geba naudotis siuvimo įranga bei dirba elektroniniu kasos aparatu.
3. Profesinės perspektyvos Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje drabužių pardavėjo - konsultanto kvalifikaciją gali dirbti drabužių, audinių parduotuvėse, drabužių taisymo ateljė, steigti savo įmonę.
Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai, stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Duomenis parengė
Siuvimo skyriaus vedėjaTeresė Norvilienė
2006-02-21

Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20 A. Urnavičius

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Vilnius Geležinio Vilko g. 16
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Klaipėda Puodžių g. 10
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju