Mokymo programos
Sekretoriaus-referento Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034602
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (raštvedybos, tekstų spausdinimo valstybine ir viena užsienio kalbomis, vadybos pagrindų, komandiruočių vadybos, susirinkimų, konferencijų, tarptautinių seminarų organizavimo, biuro priemonių naudojimo, darbo įvairiomis kompiuterio programomis ir interneto panaudojimo, lankytojų ir svečių sutikimo bei priėmimo, bendravimo žodžiu ir komunikacinėmis priemonėmis valstybine ir viena užsienio kalba, personalo skyriaus darbo, dokumentų paruošimo saugoti archyve, profesinės etikos, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.


Mokomosios (37 savaičių trukmės), baigiamoji (15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, įstaigose, firmose, organizacijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Sekretorius-referentas yra atsakingas už įvairų administracinį bei kanceliarinį darbą, kuris būtinas sėkmingai ir planingai įmonės, įstaigos, organizacijos veiklai. Sudaro ir įformina įmonės, įstaigos dokumentus pagal Lietuvos valstybinius ir Europos Sąjungos tarptautinius standartus. Pagal raštvedybos taisykles rengia ir tvarko institucijos dokumentus, peržiūri, rengia ir perskaito paštą. Greitai ir tiksliai užrašo diktuojamą medžiagą - elektroninėmis rašomosiomis mašinėlėmis, kompiuteriu. Talkina vadovui organizuojant posėdžius, konferencijas, kitus institucijos renginius, juos protokoluoja, priima lankytojus, interesantus, svečius bei kt. Sekretoriui-referentui nuolat tenka bendrauti su įstaigos, įmonės vadovu, padalinių vadovais, darbuotojais, klientais bei interesantais, dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika (telefonu, faksu, kopijavimo aparatu). Sekretorius-referentas gali tvarkyti priėmimo/atleidimo į darbą dokumentus, skaičiuoti darbo užmokestį. Jis privalo suprasti specialių profesijos sričių techninę kalbą: verslo, teisinę, medicininę ir mokėti bendrauti nors viena užsienio kalba. Intensyvus bendravimas su klientais, vadovu bei darbas su dokumentacija kelia specifinius reikalavimus sekretoriaus-referento profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Sėkmingą sekretoriaus-referento darbą lemia kalbos kultūros ir užsienio kalbos(ų) žinios, raštvedybos pagrindų išmanymas, mokėjimas priimti, saugoti, kaupti, perduoti informaciją, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Didelę reikšmę turi organizaciniai gebėjimai, mokėjimas priimti lankytojus, vesti dalykinį pokalbį. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas susitelkti. Darbuotojas turi pasižymėti kalbos sklandumu ir taisyklingumu, ištverme, mokėjimu prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų ir užduočių įvairovės, taip pat yra svarbi maloni ir tvarkinga išvaizda. Sekretoriaus-referento darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems kalbos, rimtų regos ir klausos sutrikimų ir kt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Sekretoriaus-referento profesija yra paklausi, didžiausia paklausa darbo rinkoje turi kvalifikuoti, sukaupę patirtį specialistai. Įsidarbinimo galimybes didina kelių užsienio kalbų mokėjimas, raštvedybos išmanymas, mokėjimas tvarkyti įstaigos, įmonės dokumentaciją. Ši profesija gimininga tokioms profesijoms kaip sekretorius, įstaigų ir įmonių administratorius ir pan. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Visaginas Festivalio g. 7
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės r. Kauno g. 108
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju